2008-07-30

Україна. Надходження до держбюджету за ліцензійну діяльність склали понад 25 тис. грн

Робочою Комісією Державної геологічної служби з розгляду питань надання ліцензій на види господарської діяльності з пошуку (розвідки) та видобування корисних копалин прийнято рішення про надання 32 ліцензій на провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин та 46 ліцензії на провадження господарської діяльності з видобування корисних копалин, що мають загальнодержавне значення. Загальні надходження до Державного бюджету за ліцензійну діяльність склали 25,211 тис. грн.

Міжвідомчою робочою групою з питань надрокористування прийнято рішення щодо надання 12 спеціальних дозволів на користування надрами. Одержано грошових коштів за надання спеціальних дозволів на користування надрами, рішення по яких прийнято у попередні звітні періоди включно, в сумі 33 392,599 тис. грн, повідомив начальник Управління геології нафти, газу рудних і нерудних корисних копалин Державної геологічної служби Антон Дзідзінський на колегії ДГС 29 липня.

Продуктивний горизонт