2008-02-19

Україна. Набір на геологічний факультет фахівців для підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" і "магістр"

Геологічний факультет проводить набір фахівців для підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" і "магістр" (витяг з Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2007/2008 навчальний рік).

Денна форма навчання:
спеціальності: геологія, гідрогеологія, геохімія і мінералогія, геофізика.
Термін навчання для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" - 1 рік, за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" - 2 роки.

Заочна форма навчання (ОКР "спеціаліст"):
спеціальності: геологія, гідрогеологія, геофізика.
Термін навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" - 1 рік.

Конкурс окремий
Прийом документів з 25 червня до 20 липня.
Фахові випробування з 21 липня до 25 липня.

До приймальної комісії вступник подає такі документи:

  • заява на ім'я ректора університету;
  • документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
  • медична довідка за формою 086-У (оригінал або її завірена копія);
  • 6 фотокарток розміром 3х4 см;
  • копії дипломів переможців та призерів міжнародних олімпіад;
  • копії наукових публікацій (за наявності).

Фахове випробування оцінюється від 0 до 5 балів. До балу, отриманого за результатом вступного випробування, додаються:

  • середній бал додатка до диплому про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалвар";
  • наявність опублікованих статей у наукових журналах (1 стаття - 0,5 бала);
  • наявність доповідей на всеукраїнських та міжнародних конференціях (1 доповідь - 0,2 бала);
  • наявність диплома переможця міжнародних та національних фахових олімпіад та конкурсів наукових робіт, олімпіад бакалаврів КНУ (до 1 бала).

Сума всіх балів складає рейтингову оцінку, мінімальна межа якої встановлюється Вченою радою факультету. Зарахування до університету здійснюється на підставі отриманої рейтингової оцінки.

Для студентів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" за відповідним напрямом підготовки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у поточному році, як вступне випробування зараховуються результати державної атестації бакалаврів.

Вступники, які мають рейтингову оцінку меншу, ніж встановлено для обраної спеціальності, можуть бути зараховані за рекомендацією атестаційної комісії геологічного факультету на умовах контракту

Іногородні студенти денної форми навчання забезпечуються гуртожитком за наявності вільних місць.

Фахове випробування відбудеться 25 липня 2007 року.

Детальніше: http://www.geol.univ.kiev.ua/ukr/edu/spec&mag2007.php.

Продуктивний горизонт