2009-09-24

Україна. На здобуття Державної премії в галузі науки і техніки в 2009 році

За дорученням  Комітету з Державних премій, в Інституті  геофізики НАН України на засіданні Вченої ради 3 вересня 2009 р. відбулося публічне обговорення роботи «Нафтогазоперспективні об’єкти  України (наукові і практичні основи пошуків родовищ)».

Автори роботи представляють НАК «Нафтогаз України», Інститут геології і геохімії горючих корисних копалин, Український державний геологорозвідувальний інститут, Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, ДГП «Укргеофізика», ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України».

Представлену роботу складають 10 (десять) монографій, присвячених  проблемам наукового прогнозу та обґрунтування пошуку, розвідки та освоєння нафтогазоносних  регіонів України.

За результатами відкритого голосування 23-ма голосами роботу «Нафтогазоперспективні об’єкти  України (наукові і практичні основи пошуків родовищ)» (автори - Крупський Б.Л., Гладун В.В., Євдощук М.І., Павлюк М І., Маєвський Б. Й., Полухтович Б.М., Максимчук П.Я., Чепіль П.М., Довжок Т.Є., Цьоха О.Г.) було підтримано і висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2009 р.

Продуктивний горизонт