2010-09-23

Україна. На сайті Державної геологічної служби опубліковано проект Загальнодержавної програми розвитку МСБ України на період до 2030 року

В документі йдеться про сучасний стан, проблеми мінерально-сировинної бази України та шляхи їх розв’язання. Метою Загальнодержавної програми розвитку МСБ до 2030 року є забезпечення національної економіки власною мінеральною сировиною, зменшення залежності України від імпорту мінеральної сировини та збільшення експортного потенціалу за рахунок вітчизняних корисних копалин, які мають великий попит на світовому ринку.

У проекті Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року визначено пріоритетні напрями розвитку МСБ країни, серед яких нарощування бази паливно-енергетичних ресурсів, металічних і неметалічних корисних копалин, геологічні, еколого-геологічні, геофізичні та інші дослідження, а також технічне переоснащення.

Очікуваними результатами реалізації Програми є:

• відкриття і розвідка нових родовищ паливно-енергетичної сировини;
• створення власного виробництва гостро необхідних видів мінеральної сировини, що ввозяться з інших країн і без яких неможлива робота діючих металургійних та деяких інших підприємств (хромові та хромонікелеві руди, флюорит, фосфатна сировина, форстеритові вогнетриви);
• розбудова власної мінерально-сировинної бази найважливіших стратегічних видів корисних копалин: золота та інших благородних металів, скандію, літію, рідкісних земель та інших;
• підготовка нових родовищ для вигідної експлуатації у майбутньому як власними силами України, так і з використанням зарубіжних інвестицій;
• проведення силами спеціалізованих державних підприємств різних видів геологорозвідувальних робіт (розвідувальних та експлуатаційних в тому числі) у третіх країнах;
• комплексна геологічна, гідрогеологічна, інженерно-геологічна та еколого-геологічна оцінка, картування і картографування території України;
• переоцінка прогнозних та перспективних ресурсів питних підземних вод, визначення реальної схеми водовідбору підземних вод, яка дозволить визначити перспективи забезпечення прісними підземними водами споживачів в різних регіонах України і у зв'язку з цим конкретні плани проведення пошуково-розвідувальних робіт для вирішення проблем водопостачання населення.

Проект Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року розміщено у розділі "Регуляторна діяльність", підрозділі "Проекти регуляторних актів".

Державна геологічна служба України