2008-09-10

Україна. На нафтогазоносних свердловинах ВАТ «Техас-Нафта» виявлено порушення природоохоронного законодавства

Відділом екоконтролю за охороною надр та земель Рескомприроди Криму проведено перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства на нафтогазоносних свердловинах ВАТ «Техас-Нафта» у Ленінському районі та ДП «Кримгелогія» НАК «Надра України» у Чорноморському районі. На 101 свердловині Карлавської площі виявлено порушення природоохоронного законодавства: розлив паливно-мастильних матеріалів на грунтово-рослинний покров, накопичення побутового та будівельного сміття. Також під час перевірки документів на експлуатацію 101 свердловини Карлавської площі встановлено, що земельна ділянка використовується не за цільовим призначенням, відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

До посадових осіб, які порушили природоохоронне законодавство застосовано міри адміністративного впливу.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України