2008-04-15

Україна. На ліквідацію наслідків підтоплення територій у містах і селищах передбачено виділити 85 млн грн.

На ліквідацію наслідків підтоплення територій у містах і селищах України Державним бюджетом на 2008 рік передбачено виділити регіонам 85 млн. гривень. Використовуватися ці кошти будуть відповідно до порядку, затвердженого постановою Уряду від 9 квітня ц.р. № 343.

В межах України підтоплення є найбільш поширеним небезпечним екзогенним геологічним процесом, що охоплює до 30% її території. Промисловий розвиток та забудова в останні п'ятдесят років практично скрізь супроводжується підвищенням рівня ґрунтових вод. Кількість міст і селищ із сталими проявами підтоплення з 1984 по 2000 рік зросла з 265 до 541, охопивши площу до 196 тис. гектарів. В економічно розвинутих регіонах та районах, що інтенсивно освоюються (Луганська, Львівська області), площі підтоплених територій зросли в 14-34 рази. Значної шкоди завдає підтоплення архітектурно-історичним пам'яткам - з 17,9  тис. їх підтоплено і потребує інженерного захисту 12 тис.

 Соціально-економічні збитки, пов'язані з підтопленням міських територій, щороку становлять 10-12 тис. гривень на гектар. Згідно з довгостроковим прогнозом практично на всій території України до 2035 року очікується подальше підвищення рівня ґрунтових вод.

Разом з тим, інвестиції у будівництво систем інженерного захисту від підтоплення міських територій за останні 5-7 років становили не більше 9% потреби, з яких основна частина йшла на ліквідацію наслідків аварій від цього явища. У більшості міст та майже в усіх селищах будівництво таких систем зовсім не проводилося. Технічний стан існуючих систем захисту від підтоплення незадовільний, не створено спеціалізованої служби їх експлуатації.

Виправити становище передбачено завданнями Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (постанова Уряду від 15.02.2002 р. № 160) і розроблених відповідно до неї регіональних програм. Для зменшення причин і факторів підтоплення передбачається скоротити обсяги  водоспоживання завдяки впровадженню сучасних водозберігаючих технологій, упорядкуванню та підтримці в належному стані існуючого поверхневого водовідводу, відновленню дренажних систем та споруд інженерного захисту.

Бюджетні кошти поточного року на запобігання підтопленню територій у містах і селищах розподіляються між регіонами Мінжитлокомунгоспом. Кошторисна вартість цих заходів у межах одного об'єкта має становити не менш як 50 тис. гривень.

Насамперед кошти спрямовуються на погашення кредиторської заборгованості, фінансування об'єктів з високим ступенем готовності до введення в експлуатацію у 2008 році, та на виконання першочергових робіт із запобігання аварійним ситуаціям, пов'язаним з підтопленням. Виділяються кошти за умови співфінансування з місцевого бюджету: для обласних центрів - 30%, міст обласного значення – 15% та інших міст і селищ – 5% вартості робіт, передбачених у 2008 році. При цьому мають бути затверджені проектно-кошторисна документація і титули будов.

Урядовий портал