2009-09-07

Україна. Міжнародна конференція «Мінералогія і мінерагенія Карпатського регіону»

1-2 жовтня 2009 року геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка разом з Інститутом геології і геохімії горючих копалин НАН України, Українським мінералогічним товариством і ДП «Західукргеологія» НАК «Надра України» планують провести міжнародну наукову конференцію «Мінералогія і мінерагенія Карпатського регіону» на базі спортивно-оздоровчого табору «Карпати».

Тематика конференції:

• Мінералогія, геохімія і мінерагенія магматичних і метаморфічних комплексів.
• Мінералогія, геохімія і мінерагенія гідротермально-метасоматичних утворень.
• Мінералогія, геохімія і мінерагенія осадових комплексів.
• Силікати в геологічних утвореннях Українських Карпат.
• Мінералого-генетичне моделювання процесів рудоутворення і мінерагенічне районування.

Матеріали конференції увійдуть до «Мінералогічного збірника» та «Вісника Львівського університету. Серія геологічна».

У рамках конференції запланована геологічна екскурсія.

Адреса оргкомітету конференції: кафедра мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, м. Львів, Україна, 79005.
Вчений секретар конференції: Словотенко Надія Олександрівна.

Телефон кафедри мінералогії: (032) 239-47-00.

Е-mail: [email protected].

Продуктивний горизонт