2007-09-06

Україна. Мінприроди спростовує заяву "Укрнафти"

Одним із пріоритетних напрямів Мінприроди є створення умов ефективного використання ресурсів надр України, а також забезпечення повноти розробки родовищ при наданні ліцензій на право користування ділянкою надр з метою їх геологічного вивчення та видобування корисних копалин. Способом продажу дозволів на користування надрами є аукціони. Цілком зрозуміло, що існує підвищений інтерес з боку засобів масової інформації та громадськості до процедури проведення аукціонів з продажу спецдозволів на надрокористування як до стратегічно важливого питання, яке лежить у площині національних інтересів держави. Мінприроди завжди здійснює свою діяльність максимально прозоро і відкрито, в тому числі у надрокористування та проведення аукціонів.

Тому викликають відверте здивування, навіть обурення, претензії до Мінприроди, висловлені представниками ВАТ «Укрнафта» на прес-конференції, що відбулась 3 вересня. До речі, товариство “Укрнафта» вже не в перший раз виступає з необґрунтованими, безпідставними заявами на адресу міністерства. Поважаючи право громадян на виклад власної точки зору з приводу діяльності природоохоронного відомства, разом з тим Мінприроди не може залишити без уваги заяви товариства «Укрнафта», які містять інформацію, що не відповідає дійсності.

Тож з метою уникнення розповсюдження викривленої, а подекуди  - відверто неправдивої інформації стосовно діяльності міністерства, втягування у цей процес ЗМІ, що може дискредитувати відомство, Мінприроди вважає за необхідне надати певні роз‘яснення. А саме щодо  питання організації та проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, а також перебігу торгів, які відбулися 29 серпня 2007 року.

Протягом 2007 року Мінприроди проведено 5 аукціонів. Слід звернути увагу, що план Мінприроди щодо наповнення державного бюджету на 150 млн грн за рахунок продажу спеціальних дозволів на надрокористування, цілком вірогідно, буде перевиконаний, оскільки розмір отриманих від продажу спеціальних дозволів коштів вже складає понад 110 млн грн. Якщо порівнювати з минулим роком, то варто зазначити, що за весь 2006 рік було внесено 118 млн грн.

Нагадуємо, що Мінприроди, згідно з чинним законодавством, є організатором аукціонів з продажу спецдозволів на надрокористування і здійснює загальне керівництво та контроль. Це визначено Постановами Кабінету Міністрів України від 14.03.2007 р. № 480 та від 4.04.2007 р. № 611, якими затверджено відповідно Порядок надання у 2007 році спеціальних дозволів на користування надрами та Порядок проведення у 2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Іншим учасником аукціонів є оператор. Введення ланки оператора аукціону було здійснене з метою підвищення якості та ефективності торгів. На виконання Порядку проведення у 2007 році аукціонів був виданий наказ Мінприроди від 10.04.2007 р. № 184 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення оператора аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування  надрами», зареєстрований у Мін’юсті 12.04.2007 р. № 332/13599. До участі у конкурсі допускались спеціалізовані організації незалежно від форми власності, що мають право на підставі установчих документів надавати послуги з організації та проведення аукціонів та досвід роботи у цій сфері діяльності.

Статус та функції оператора аукціону визначені  у вже зазначеному Порядку проведення аукціону. Оператор надає послуги з організації та проведення аукціону, до основних з яких належить: виготовлення аукціонної документації; реєстрація та розгляд заявок на участь, визначення їх відповідності необхідним вимогам Порядку проведення аукціонів; складання переліку претендентів, які допущені до участі в аукціоні за рішенням аукціонного комітету; повідомлення претендентів про рішення аукціонного комітету щодо його участі в аукціоні; реєстрація претендентів у день проведення аукціону та видача їм картки покупців; оформлення протоколу за результатами проведення аукціону та подання його на затвердження аукціонному комітету.

Конкурс із визначення оператора аукціону відбувся 7 травня цього року. Попередньо у ЗМІ було надруковано оголошення про час та місце проведення конкурсу, документи, які необхідно надати для участі у конкурсі.

У конкурсі взяли участь 6 учасників, з яких і було визначено переможця - ТОВ «Мультисервіс». За показниками це товариство якнайбільше відповідало вимогам, які були пред’явлені Мінприроди до оператора аукціону. На сьогоднішній день Мінприроди не має претензій до роботи ТОВ «Мультисервіс» як оператора аукціонів.

Зауважуємо, що мова не йде про те, що Мінприроди передає свої функції із продажу спеціальних дозволів на користування надрами комерційній структурі. На оператора покладені лише функції з організації та технічного супроводження процедур. Решту питань і обов‘язків виконує Мінприроди (аукціонний комітет). Переможець аукціону укладає договори на придбання ліцензій безпосередньо з Мінприроди. Аукціонний комітет своїми рішеннями визначає перелік родовищ, які виставляються на торги, допускає до участі в аукціоні претендентів, затверджує результати. Члени аукціонного комітету обов’язково перевіряють пакети аукціонної документації, які надходять від претендентів, вони присутні на торгах та спостерігають за додержанням правил Регламенту та процедури проведення аукціону.

Мінприроди максимально прозоро створює всі необхідні умови для вільної конкуренції претендентів, які висловили бажання брати участь в аукціоні. Більше того, у 2007 р., у порівнянні із попередніми роками, зроблено великий крок у досягненні відкритості та сприянні конкурентоспроможності учасників. Якщо у 2006 р. спеціальні дозволи продавались практично всі за початковою ціною, то у 2007 р. дозволи реалізовуються у більшості випадків за умов жорстокої боротьби за них.

Для залучення широкого кола покупців Мінприроди щоразу публікує оголошення про проведення аукціонів у газеті «Урядовий кур’єр» (обов‘язково встановлено законодавством), на офіційних веб-порталах міністерства та Державної геологічної служби, а також надсилає його у вигляді інформаційного повідомлення до засобів масової інформації. Фактично цих дій достатньо для інформування всіх заінтересованих осіб, які забажають на конкурентних засадах брати участь у торгах. У даному контексті варто наголосити, що Мінприроди як центральний орган виконавчої влади з питань геологічного вивчення та раціонального використання надр, не уповноважене якимось чином корегувати ринковий попит на спецдозволи на користування надрами та впливати на нього. Тож всі суб’єкти підприємницької діяльності мають рівні права на участь в аукціонах, безвідносно до того, «загальновідомі» вони чи ні, це не є критеріями визначення претендентів.

Мінприроди запевняє, що всі аукціони (включаючи останній - 29 серпня) проводились із дотриманням встановлених норм. Вони визначені наказом Мінприроди від 26.04.2007 р. № 219 «Про затвердження Регламенту проведення у 2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами», зареєстрованим у Мін’юсті від 04.05.2007 № 449/13716. У разі порушення процедури аукціону, у Регламенті передбачено його зупинення, та вирішення всіх суперечок аукціонним комітетом. Під час проведення аукціону 29 серпня 2007 року ЖОДНИЙ! з учасників ніяких заяв не робив. Тому аукціонний комітет протоколом № 20 від 29.08.2007 р. підтвердив, що торги проводились із додержанням норм Порядку проведення аукціону та Регламенту.

Питання щодо визначальної «заниженості» початкової ціни продажу спеціального дозволу на користування надрами не може стояти взагалі. Початкова ціна визначається за Методикою визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 №1374/.

На згаданій прес-конференції прозвучала претензія на адресу ліцитатора (ведучого) аукціону нібито в «ігноруванні» піднятої картки учасника аукціону (представника ВАТ «Укрнафта») під час торгів 29 серпня. Мінприроди роз‘яснює ситуацію і посилається на пункт 9 Регламенту, у якому зазначено: «У разі, коли після оголошення ліцитатором запропонованої ціни дозволу, двоє і більше покупців одночасно піднімають свої картки покупців, ліцитатор називає нову ціну, збільшену на відповідний крок аукціону, не оголошуючи номерів карток».  Під час проведення аукціону саме так і відбулося – було піднято одночасно дві картки учасників. Отже, ліцитатор діяв за усіма правилами, виключно згідно з нормами чинного законодавства.

Відповідальність за достовірність викладення ходу торгів покладено на оператора аукціону (ТОВ «Мультисервіс»), який має в штаті кваліфікованих фахівців, які виконують функції із спостереження та запису кроків аукціону. Для отримання документів та відеозапису має бути оформлене офіційне звернення у встановленому законом порядку, після чого представники заявника можуть отримати відповіді на всі запитання.

Крім того, під час аукціону 29 серпня при підписанні протоколу переможця аукціону представник ВАТ «Укрнафта» повівся, м‘яко кажучи, нечемно. Зокрема, він звернувся до спеціалістів ТОВ «Мільтисервіс» із обвинуваченнями та образами. Підтвердженням цього є відповідна заява комерційного директора ТОВ «Мультисервіс» до правоохоронних органів. Проте оператор аукціону зробив всі необхідні дії для уникнення порушень Порядку проведення аукціону, та у встановлені строки надав документи, які передбачені чинним законодавством для визначення переможця аукціону.

Зауважуємо ще одне. Кодекс України про надра визначає, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр (ст.19). Умови надання спецдозволів передбачаються ст. 16 цього Кодексу, частини 2 та 6 якої призупинені статтею 71 Закону України «Про Державний бюджет на 2007 рік». При цьому статтею 5 Закону України «Про Державний бюджет на 2007 рік» встановлено, що у 2007 році продаж спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється на аукціонах, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України. Саме тому Урядом і було прийнято Порядок проведення у 2007 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4.04.2007 року № 611. При підписанні постанови були враховані всі зауваження стосовно додержання норм діючого законодавства. А отже говорити про те, що діючі норми суперечать  Указу Президента України «Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її забезпечення» не має підстав.

Мінприроди наголошує, що жодного надрокористувача та заявника на отримання спеціального дозволу на користування надрами, який звернувся із заявою у відповідності із законодавством, не було обмежено у доступі до геологічної інформації.

Прес-служба Мінприроди