2008-04-16

Україна. Курси підвищення кваліфікації за напрямком – «Геолого-економічна оцінка родовищ нафти і газу»

Вищий навчальний заклад «Інститут Тутковського» (правонаступник Інституту професійного розвитку «НАДРА») набирає слухачів на курси підвищення кваліфікації за напрямком – «Геолого-економічна оцінка  родовищ нафти і газу».
Термін проведення занять: 19 – 23 травн 2008 року. Керівник програми:  докт. геол.-мін. наук Рудько Г.І.
Лектори:  Ловинюков В.І.,  Григіль В.Г.
Тематика занять:
· поняття ГЕО як процесу вивчення родовища і як техніко-економічної операції з визначення техніко-економічних показників промислового освоєння об’єкта геологорозвідувальних робіт;
· законодавство України в галузі вивчення геолого-економічної оцінки і використання запасів вуглеводнів у надрах;
· зітність про запаси і ресурси корисних копалин у надрах: підприємницька, державна, міжнародна;
· глобальний кодекс звітності щодо запасів і ресурсів корисних копалин;
· сруктура геологорозвідувального процесу на нафту і газ, визначення, загальні положення;
· класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України як вузловий нормативно-правовий документ щодо звітності про запаси і ресурси нафти і газу, застосування класифікації до геолого-економічної оцінки родовищ нафти та газу;
· дослідно-промислова розробка нафтових, газових і газоконденсатних родовищ;
· вимоги до комплексного вивчення родовищ вуглеводнів;
· техніко-економічне обґрунтування кондицій для підрахунку запасів, визначення коефіцієнтів вилучення вуглеводнів із надр;
· підрахунок запасів нафти, газу, конденсату та супутніх корисних компонентів;
· про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів вуглеводнів;
· географічна інформаційна система (ГІС);
· проект нормативного документа «Методичні вказівки з екологічного обґрунтування кондицій на нафту та газ»;
· звітні таблиці балансу.

Навчання платне і проводиться на підставі договору. Вартість навчання – 2500 грн. У вартість навчання також входять: забезпечення навчально-методичними матеріалами, обіди , кава - брейк.
Після закінчення тижневих курсів (36 годин) Інститут видає слухачам посвідчення про проходження таких курсів або свідоцтво державного зразка у разі захисту випускної роботи.
Місце проведення курсів – м.Київ, вул. Кутузова 18/7 ( ЗАТ Інститут паперу), ДКЗ України, кімн.814.
Додаткова інформація за телефонами: (8044) 430-41-39,430-47-11, e-mail: [email protected].

Продуктивний горизонт