2008-05-23

Україна. Конференція «Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки»

З 3 по 5 червня 2008 р. в м. Києві на території Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» відбудеться перша конференція «Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку та безпеки».

Організатори: Національне космічне агентство України (НКАУ), Національна академія наук України (НАНУ), Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ (ІКД НАНУ-НКАУ), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»), Українська академія аграрних наук (УААН). Міністерства за погодженням.

Мета: обговорення стану та перспектив використання аерокосмічної інформації для вирішення актуальних проблем природокористування, стійкого розвитку та безпеки в рамках участі України в міжнародних програмах GEOSS, GMES, INSPIRE і створення українського сегмента GEOSS (системи GEO-UA). Передбачається участь представників міжнародних організацій, зарубіжних партнерів, наукових центрів і міністерств України.

Будуть розглянуті актуальні питання використання аерокосмічних даних при розв'язанні наступних задач:

 • оцінка ризиків: повені, лісові й степові пожежі, забруднення води, ґрунтів і атмосфери;
 • охорона й покращення умов життєдіяльності людини;
 • раціональне використання водних ресурсів;
 • вивчення змін клімату;
 • розвиток методів прогнозування погоди;
 • менеджмент та захист екосистем;
 • стійкий розвиток сільського господарства;
 • дослідження морів і океанів;
 • дослідження та збереження біорізноманіття.

Тематика:

 • Міжнародні програми та ініціативи дослідження Землі з космосу (GMES, GEOSS, INSPIRE) та перспективи участі в них України.
 • Програма "GEO-Ukraine" та шляхи її реалізації.
 • Супутниковий моніторинг в задачах раціонального природокористування та сталого розвитку.
 • Космічне спостереження і оцінка ризиків стихійних лих і наслідків природних і техногенних катастроф.
 • Технології, системи, засоби та прилади дистанційного зондування Землі.
 • Інформаційні технології в дослідженнях Землі з космосу.
 • Геоінформаційні системи та інфраструктура просторових даних.
Розробникам ГІС-систем та систем супутникового моніторингу надається можливість продемонструвати свої розробки на виставці.  Щодо умов участі у виставці звертатися за адресою [email protected].

Детальніше: http://geo-ukraine.org.ua/conference/.

Продуктивний горизонт