2008-06-03

Україна. Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує парламенту відхилити проект закону про платежі за видобуток уранової руди

Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує парламенту відхилити проект закону про платежі за видобуток уранової руди щодо відрахування коштів для вирішення проблем розвитку територій, компенсацій населенню, яке проживає в регіоні видобування уранової руди 

Законопроектом (реєстр. №2269) передбачається установити нові види платежів для підприємств, які здійснюють видобуток та переробку уранових руд у вигляді частини коштів, отримуваних підприємствами від реалізації основного виду продукції (урану) та що інвестуються в будівництво. Порядок сплати цих платежів пропонується встановлювати Кабінетом Міністрів України.

З метою фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає на територіях зон спостереження уранових об´єктів передбачається створення спеціального фонду Державного бюджету України за рахунок зазначених платежів та порядок використання коштів фонду.

Проте, наголосили члени Комітету, законопроект "не доповнює зазначеними платежами .перелік загальнодержавних податків, зборів (обов´язкових платежів), установлений Законом "Про систему оподаткування". У зв´язку з цим, "запропоновані нові платежі будуть класифікуватися згідно з Бюджетним кодексом України як неподаткові". Законодавча відсутність механізму погашення платежів неподаткового характеру перед цільовим фондом "унеможливить їх стягнення, що в свою чергу не забезпечить очікуваного результату виконання соціально-економічних заходів, які передбачаються законопроектом", вважають народні депутати.

Комітет не підтримує пропозицію  введення додаткових платежів для підприємств, які здійснюють видобуток та переробку уранових руд, і "вважає за доцільне вдосконалювати чинне законодавство з питань екологічного оподаткування шляхом розширення бази оподаткування".

Верховна Рада України