2008-05-29

Україна. Комітет з питань європейської інтеграції підтримує проект закону про газ (метан) вугільних родовищ

Законопроектом (реєстр.№1123) визначаються правові, економічні, екологічні та організаційні засади діяльності у сфері геологічного вивчення газу (метану) вугільних родовищ, його видобування та вилучення під час дегазації і подальшого використання як матеріального та/або енергетичного ресурсу.

На засіданні зазначалось, що сфера енергетики, до якої за предметом регулювання належить законопроект, регулюється у законодавстві Європейського Союзу Регламентом Ради ЄС №1407/2002 про державну допомогу вугільній промисловості, Рішенням Комісії 2004/50/ЄС щодо звільнення від податку за антропогенний вплив, Настановою Співтовариства про державну допомогу на порятунок та реструктуризацію підприємств, що знаходяться у скрутному становищі.

Члени Комітету підкреслювали, що законопроект в цілому не суперечить загальній спрямованості права ЄС на надання державної допомоги виробникам і постачальникам електроенергії, виробленої з метану залишених вугільних шахт.

Зауважувалось також, що питання, пов´язані з геологічним вивченням, видобуванням та подальшим використанням метану вугільних шахт, а також з державним регулюванням та наглядом за такою діяльністю та порядком надання дозволів на неї регулюються у ЄС на рівні національних законодавств країн-членів Європейського Союзу.

Верховна Рада України