2005-04-20

Украина. ГНА разъясняет 3 статью Закона Украины о Госбюджете-2004

Государственная налоговая администрация Украины опубликовала на своем сайте разъяснительное Письмо по поводу введения рентной платы за газовый конденсат согласно ст. 3 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2004 год».
Заместитель Председателя ГНАУ В.Мокриев предлагает ознакомить налоговые органы нефтегазодобывающих предприятий – плательщиков рентной платы – с данным Письмом для использования в работе.

Письмо

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 1 березня 2004 № 3478/7/11-1317

Про визначення терміну газового конденсату, як об’єкту обчислення рентною платою

Державна податкова адміністрація України і Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” у зв’язку з запровадженням статтею 3 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” справляння рентної плати за газовий конденсат роз’яснюють наступне.

Відповідно до статті 3 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” підприємства, які здійснюють видобуток газового конденсату вносять до Державного бюджету України рентну плату за газовий конденсат у розмірі 104,04 гривні за одну тонну. Таким чином, одним із об’єктів оподаткування рентною платою у 2004 році установлено обсяги газового конденсату.

Відповідно до пункту 1.3 Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до геолого-економічного вивчення ресурсів перспективних ділянок та запасів родовищ нафти і газу, затвердженої наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ України) від 10 липня 1998 року № 46 і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 липня 1998 року за № 475/2915, конденсат – це природна суміш переважно легких вуглеводневих сполук, які перебувають у газі в розчиненому стані за певних термобаричних умов і переходять в рідку фазу в разі зменшення тиску до рівня, нижчого від тиску конденсації. Основними параметрами газу, до складу якого входить конденсат, є потенційний вміст вуглеводнів С5+вищі, густина конденсату в стандартних умовах і тиск початку конденсації.

З огляду на наведене вище для цілей обчислення рентної плати обсяги газового конденсату приймаються за даними на виході установок комплексної підготовки газу (інших аналогічних установок), де відбувається відділення газового конденсату від води і домішок. Відповідно, в обсягах газового конденсату враховуються його складові – газолін (бензин), пропан, бутан, нестабільний газовий конденсат та інші складові, які є сировиною і використовуються у наступних етапах технологічного циклу для виробництва продукції, та не враховуються обсяги води та інших домішок, які не використовуються в подальшому для виробництва продукції.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 115 “Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння” за видобуток газового конденсату сплачується збір за геологорозвідувальні роботи у розмірі 20,5 грн./тону газового конденсату.

Обсяги видобутку газового конденсату декларуються платниками збору за геологорозвідувальні роботи у рядку 03 Розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затвердженому Інструкцією про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (наказ Комітету України з питань геології та використання надр, Державної податкової адміністрації України від 23 червня 1999 року № 105/309, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 1999 р. за № 474/3767).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 року № 1014 “Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин” за видобуток конденсату справляється плата за користування надрами у розмірі 1,64 грн./тону газового конденсату.

Обсяги видобутку газового конденсату декларуються платниками плати за користування надрами у рядку 01 Розрахунку плати за користування надрами для видобування нафти, конденсату, природного газу (в тому числі супутнього при видобутку нафти), титанової та титано-цирконієвої руди, підземних вод (термальних, промислових), ропи, мінеральних грязей та мулу, затвердженому Інструкцією про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Міністерства праці та соціальної політики України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету України по геології і використанню надр від 30 грудня 1997 року № 207/472/51/157, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 1998 р. за № 20/2460).

Обсяги видобутку газового конденсату показуються у графі 11 Звітного балансу запасів корисних копалин за формою № 6-гр (нафта, газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій), затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 26 лютого 1999 року № 77 “Про затвердження державної статистичної звітності за формою № 6-гр (нафта, газ, конденсат, етан, пропан, бутани, гелій) для Держкомгеології України”.

Прошу довести це роз’яснення до підпорядкованих податкових органів нафтогазовидобувних підприємств – платників рентної плати для використання в роботі.

Заступник Голови

В.М.Мокрієв

Служба геологических новостей