2009-08-26

Україна. Геологічний факультет КНУ запрошує до аспірантури

Геологічний факультет здійснює підготовку у аспірантурі за спеціальностями:в галузі "геологічні науки":
04.00.01  –  Загальна та регіональна геологія
04.00.06  –  Гідрогеологія
04.00.07  –  Інженерна геологія
04.00.08  –  Петрологія
04.00.09  –  Палеонтологія і стратиграфія
04.00.11  –  Геологія металевих і неметалевих корисних копалин
04.00.19  –  Економічна геологія
04.00.20  –  Мінералогія, кристалографія
в галузях "геологічні науки" та "фізико-математичні науки":
04.00.05  –  Геологічна інформатика
04.00.22  –  Геофізика


Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів у аспірантурі відбувається:
з відривом від виробництва (конкурсна, цільова аспірантура);
без відриву від виробництва (заочна форма навчання);
на контрактній формі навчання.

На факультеті існує форма прикріплення в якості пошукувача.

Вступники до аспірантури подають на ім'я ректора університету такі документи:
заяву
особовий листок з обліку кадрів (завірений за місцем роботи)
2 фотокартки 3х4
список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності)
наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності
медичну довідку про стан здоров'я за формою № 86-у
засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплому)
рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності)
посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності)
направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта
довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату за останні повні два місяці (за підписом керівника установи та головного бухгалтера)
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
довідка з постійного місця проживання.

Документи подаються у швидкозшивачі з 2 конвертами.

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток подаються вступником особисто.
Довідка з останнього місця роботи, а також трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури подається аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Термін навчання:
з відривом від виробництва – 3 роки
без відриву від виробництва – 4 роки

Вступний іспит — спеціальність.
Магістри - випускники університету, які отримали диплом з відзнакою, можуть зараховуватися до аспірантури за результатами співбесіди з обраної спеціальності.

Розклад співбесід за спеціальністю:
04.00.01  –  Загальна та регіональна геологія - 14.09.2009 р. 10-00 ауд.340
04.00.05  –  Геологічна інформатика - 11.09.2009 р. 10-00 ауд.340
04.00.06  –  Гідрогеологія - 11.09.2009 р. 16-00 ауд.340
04.00.07  –  Інженерна геологія - 11.09.2009 р. 14-00 ауд.340
04.00.11  –  Геологія металевих і неметалевих корисних копалин - 14.09.2009 р. 16-00 ауд.340
04.00.19  –  Економічна геологія - 14.09.2009 р. 14-00 ауд.340
04.00.20  –  Мінералогія, кристалографія - 14.09.2009 р. 12-00 ауд.340
04.00.22  –  Геофізика - 11.09.2009 р. 12-00 ауд.324

Розклад вступних іспитів за спеціальностями:
04.00.01  –  Загальна та регіональна геологія - 16.09.2009 р. 10-00 ауд.340
04.00.05  –  Геологічна інформатика - 15.09.2009 р. 10-00 ауд.340
04.00.06  –  Гідрогеологія - 15.09.2009 р. 14-00 ауд.340
04.00.07  –  Інженерна геологія - 15.09.2009 р. 16-00 ауд.340
04.00.11  –  Геологія металевих і неметалевих корисних копалин - 16.09.2009 р. 14-00 ауд.340
04.00.19  –  Економічна геологія - 16.09.2009 р. 12-00 ауд.340
04.00.20  –  Мінералогія, кристалографія - 16.09.2009 р. 16-00 ауд.340
04.00.22  –  Геофізика - 15.09.2009 р. 12-00 ауд.340

Початок навчання в аспірантурі – з жовтня.