2008-06-25

Україна. 27 червня 2008 р. відбудеться засідання геофізичної секції Вченої ради УкрДГРІ

27 червня 2008 року о 10 годині в актовому залі відбудеться засідання геофізичної секції Вченої ради УкрДГРІ.

На порядку денному:

1. Звіт за темою № 617 “Аналіз вуглеводнево-сировинної бази України та розробка перспективних напрямків її нарощування” (доповідач – Кравченко І. В.).
2. Звіт за темою № 654 “Складання Атласу геолого-геофізичних карт прикордонних територій України (Міжнародний проект)” (доповідачі – Пригаріна Т.М., Полівцев А.В., Трегубенко В.І.).
3. Звіт про виконання геологічних завдань за ІІ кв. 2008 року (доповідачі – керівники структурних підрозділів та відповідальні виконавці робіт).

Продуктивний горизонт