2007-09-20

Україна. 26 вересня відбудеться засідання геофізичної секції Вченої ради УкрДГРІ

26 вересня 2007 року о 10 годині, конференц-залі інституту відбудеться засідання геофізичної секції Вченої ради УкрДГРІ

Порядок денний:

1. Звіт за темою № 657 “Розробка методики пошуку пасток вуглеводнів в девонських відкладах південної прибортової зони ДДЗ на основі комплексної інтерпретації даних
сейсморозвідки, ВСП та ГДС.
Доповідач – Н.Я.Мармалевський
2. Виконання плану НДДКР 3-го кварталу 2007 року.

Доповідачі – керівники підрозділів

Продуктивный горизонт