2011-02-08

У жовтні 2011 року відбудеться VIII з`їзд Українського мінералогічного товариства

За повідомленням Президії і Ради Українського мінералогічного товариства, восени 2011 року відбудеться VIII з`їзд УМТ.

Основна тема з’їзду – “Мінералогія України сьогодні: проблеми, досягнення, перспективи”:

- Стан і проблеми мінералогічних досліджень в Україні;
- Мінералогія у вузах України та на виробництві;
- Мінералогічні музеї України;
- Нові мінерали України;
- Мінерально-сировинна база України;
- Мінерали – індикатори петро - і рудогенезу;
- Сучасні напрямки у дослідженні мінералів.

До участі в роботі з’їзду запрошуються науковці, освітяни, геологи-практики, аспіранти, студенти.

Заявки на участь у з’їзді та матеріали доповідей приймаються до 1 березня 2011 р.

Поштова адреса УМТ: 03680, м. Київ, пр-т акад. Палладіна, 34, Українське мінералогічне товариство; e-mail – [email protected].

Заявка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові; місце праці (навчання); посада, науковий ступінь, учене звання; координати для зв’язку (адреса, телефон, e-mail); назва доповіді; форма доповіді (усна, стендова).

Матеріали доповідей подаються українською, російською чи англійською мовами у друкованому (2 примірники) та електронному варіантах. Обсяг – до 4 стор. машинопису, шрифт Times New Roman Cyr, 12 pt через 1,5 інт. Береги: нижній, верхній, лівий – 20 мм, правий – 10 мм. Таблиці та рисунки (tif, jpeg, не менше 300 dpi) необхідно надсилати окремими файлами. Наявність електронного варіанту матеріалів – обов’язкова.

Продуктивний горизонт