2006-08-09

Сім в одному

У чому полягає фіксований сільськогосподарський податок і в яких розмірах він справляється?

Відповідно до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок", цей податок справляється з сільськогосподарських виробників замість податку на прибуток підприємств, податку за землю, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, комунального податку, збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, плати за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності, збору за спеціальне водокористування. Усі інші податки та збори платники фіксованого сільськогосподарського податку сплачують у визначеному законом порядку. Ставка такого податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках до їх грошової оцінки. Розмір ставки залежить від типу земель. Так, для орних земель, сіножатей та пасовищ він становить 0,15 відсотка, для багаторічних насаджень - 0,09, для земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах, - 0,45 відсотка. При цьому для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях, ставка фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара сільськогосподарських угідь встановлюється для орних земель, сіножатей та пасовищ у розмірі 0,09 відсотка, для багаторічних насаджень - 0,03 відсотка.

Перехід до фіксованого сільськогосподарського податку є цілком добровільним, але сплачувати його можуть лише ті сільськогосподарські підприємства, рибницькі, рибальські, риболовецькі, селянські та інші господарства, в яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний рік, перевищує 75 відсотків загальної суми валового доходу.

Наталя Віламова, юрист