2007-02-26

Рентні платежі

Рентна плата за природний газ, нафту та газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Законом № 489-V (п. 12 ст. 2) визначено, що рентна плата за природний газ, нафту та газовий конденсат, що видобуваються в Україні, у 2007 р. зараховуються до загального фонду Державного бюджету України.

Прикінцевими положеннями Закону № 398-V (п. 1) встановлено норми щодо справляння у 2007 р. рентної плати за нафту, природний газ i газовий конденсат.

Рентна плата за природний газ (у тому числі i нафтовий (попутний) газ) становить:

50 грн. — за 1000 м3 видобутого природного газу (у тому числі i нафтового (попутного) газу), крім обсягів природного газу (у тому числі i нафтового (попутного) газу), видобутого із морських родовищ;
40 грн. — за 1000 м3 видобутого природного газу (у тому числі i нафтового (попутного) газу) з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 м, крім обсягів природного газу (у тому числі i нафтового (попутного) газу), видобутого із морських родовищ;
0 грн. — за 1000 м3 видобутого природного газу (у тому числі i нафтового (попутного) газу) із морських родовищ.

Слід зазначити, що порівняно з 2006 р. у 2007 р. ставки дещо збільшилися, зокрема, по рентній платі за природний газ (у тому числі i нафтовий (попутний) газ), видобутий з покладів, які залягають на глибині до 5000 м, збільшились з 30,6 грн. до 50 грн. за 1000 м3, понад 5000 м — з 15 до 40 грн. за 1000 м3. При обчисленні рентної плати за видобутий природний газ із морських родовищ у 2007 р., як i у 2006 р., застосовується нульова ставка.

Рентна плата за нафту у 2007 р. становить:

1090 грн. — за 1 т нафти, видобутої з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 м;
404 грн. — за 1 т нафти, видобутої з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 м.

Слід зазначити, що у 2006 р. була інша диференціація ставок рентної плати за нафту для покладів, що залягають на глибині до 4000 м, від 4000 м до 5000 м та понад 5000 м, i розмір ставок рентної плати становив, відповідно, 876,17 грн., 550 грн. та 325 грн. за 1 т видобутої нафти.

Рентна плата за газовий конденсат у 2007 р. становить:

1090 грн. — за 1 т газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 м;
404 грн. — за 1 т газового конденсату, видобутого з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 м.

Тобто у 2007 р. ставки рентної плати за газовий конденсат такі самі, як i по рентній платі за нафту. Порівняно з минулим роком ставки рентної плати за газовий конденсат також збільшено: з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 м, — з 876,17 грн. до 1090 грн., а з покладів, які залягають на глибині понад 5000 м, — з 325 грн. до 404 грн. за 1 т газового конденсату.

При цьому на відміну від попереднього року в 2007 р. не звільняються від обкладання рентною платою за газовий конденсат обсяги газового конденсату, видобуті з морських родовищ.

Законом № 398-V встановлено, що протягом 2007 р. у кожному звітному (податковому) періоді до затверджених цим Законом ставок рентної плати за нафту застосовується коригуючий коефіцієнт, який визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та враховує динаміку зміни цін на нафту щодо встановленого цим порядком базового періоду.

Слід зазначити, що в 2006 р. коригуючий коефіцієнт застосовувався не лише до ставок рентної плати за нафту, а й до ставок рентної плати за газовий конденсат.

Закон № 398-V зупиняє дію Закону України від 05.02.2004 р. № 1456-IV «Про рентні платежі за нафту, природний газ i газовий конденсат», який визначає розміри та порядок сплати рентних платежів за видобуті нафту, природний газ i газовий конденсат в Україні, контроль за правильністю їх обчислення i сплати та відповідальність платників таких платежів. Слід зазначити, що дія цього Закону щороку зупинялася законом України про державний бюджет з моменту його прийняття.

Рентна плата за транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку

Відповідно до пунктів 23 — 25 Закону № 489-V у 2007 р. рентна плата за транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку зараховується до загального фонду Державного бюджету України.

Законом № 398-V у 2007 р. не змінюється існуючий порядок справляння рентної плати за транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку. Пунктом 2 Прикінцевих положень Закону № 398-V лише встановлено ставки рентної плати за нафту, природний газ i газовий конденсат на 2007 р.

Рентна плата за транзитне транспортування природного газу — 1,67 грн. за 1000 м3 газу на кожні 100 км відстані.

Рентна плата за транспортування нафти магістральними нафтопроводами — 4,5 грн. за 1 т нафти, що транспортується.

Рентна плата за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами — 4,5 грн. за 1 т нафтопродуктів, що транспортуються.

Рентна плата за транзитне транспортування аміаку — 5,1 грн. за 1 т на кожні 100 км відстані.

Слід звернути увагу, що на відміну від попереднього року ставка рентної плати за транспортування нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами становить 4,5 грн. за 1 т нафтопродуктів, що транспортуються, а не за 10 т, як було у 2006 р. Ставка рентної плати за транзитне транспортування природного газу залишилася на рівні минулого року. А ставку рентної плати за транзитне транспортування аміаку збільшено з 3,7 грн. до 5,1 грн. за транспортування 1 т на кожні 100 км відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Звітний (податковий) період дорівнює календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків).

Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, аміаку територією України та рентної плати за транспортування нафти i нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами подаються до органів стягнення протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Сума рентної плати, нарахована за звітний період i не внесена в установлений термін (протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного терміну для подання податкової декларації), сплачується до Державного бюджету України з нарахуванням пені у порядку, встановленому Законом України від 24.12.2000 р. № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Законом № 398-V, як i у попередньому році, запроваджено застосування у 2007 р. до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держбюджету, коефіцієнта, який становить 2,11 (у 2006 р. коефіцієнт становив 1,94).

Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держбюджету в 2007 р., зараховується до Державного бюджету України (п. 6 ст. 2 та п. 23 ст. 8 Закону № 398-V).

Плата за користування надрами для видобування корисних копалин

Пунктом 5 Прикінцевих положень Закону № 398-V запроваджуються базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком № 1 до цього Закону, який є його невід’ємною частиною.

З метою приведення окремих норм законів у відповідність із Законом № 398-V п. 5 Прикінцевих положень цього Закону на 2007 р. зупинено дію частини шостої ст. 30 Кодексу України про надра (в частині встановлення Кабінетом Міністрів України базових i диференційованих нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин).

Слід зазначити, що протягом останніх років нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин щорічно затверджувалися законами про держбюджет на відповідний рік, в 2007 р. платники обчислюватимуть суму плати за користування надрами для видобування корисних копалин за нормативами, затвердженими Законом № 398-V, які порівняно з минулим роком щодо більшості корисних копалин не змінилися. Виняток становлять такі корисні копалини, як сировина для облицювальних матеріалів та камінь будівельний.

Так, у 2007 р. норматив плати за користування надрами для сировини для облицювальних матеріалів становить 3% до вартості блочної продукції в розрахунку на обсяг погашених запасів, у 2006 р. він становив 30 грн. за 1 м3.

Щодо каменю будівельного, то у 2006 р. норматив становив 2,0 грн. за 1 м3, у 2007 р. об’єкт оподаткування розділено i нормативи встановлено у розмірі:

2,0 грн. — за 1 м3 для каменю будівельного, за винятком каменю будівельного (як сировини) для подальшого подрібнення для отримання щебеневої продукції;
1,0 грн. — за 1 м3 для піщано-гравійної сировини, у тому числі за видобування каменю будівельного (як сировини) для подальшого подрібнення для отримання щебеневої продукції.

Олександр ВІТЕНКО,
начальник відділу адміністрування
рентних платежів та платежів
за користування надрами
Департаменту податку на прибуток
та інших податків i зборів
(обов’язкових платежів) ДПА України