2006-01-27

Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат

(Коментар до Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік»)

Статтею 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» від 20.12.2005 р. № 3235-IV установлено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату (крім природного газу та газового конденсату з морських родовищ) і нафти (у тому числі з родовищ із важковидобувними та виснаженими запасами, включаючи понадбазовий) на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами, вносять у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, до Державного бюджету України:

• рентну плату за природний газ (у тому числі нафтовий (попутний) газ):

– у розмірі 30,6 грн. за 1000 м3 видобутого природного газу (у тому числі за базові та понадбазові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами, а також за нафтовий (попутний) газ), крім обсягів природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу), видобутих з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 м;

– у розмірі 15 грн. за 1000 м3 видобутого природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 м;

• рентну плату за нафту (у тому числі за базові і понадбазові обсяги, видобуті з родовищ із важковидобувними і виснаженими запасами):

– у розмірі 876,17 грн. за 1 т нафти, видобутої з покладів, більша частина яких залягає на глибині до 4000 м;

– у розмірі 550 грн. за 1 т нафти, видобутої з покладів, більша частина яких залягає на глибині від 4000 м до 5000 м;

– у розмірі 325 грн. за 1 т нафти, видобутої з покладів, більша частина яких залягає на глибині понад 5000 м;

• рентну плату за газовий конденсат:

– у розмірі 876,17 грн. за 1 т газового конденсату, видобутого з покладів, що залягають на глибині до 5000 м включно;

– у розмірі 325 грн. за 1 т газового конденсату, видобутого з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 м.

У 2006 р. не змінилася норма щодо визначення платників рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, а саме: платниками є суб'єкти господарювання, які здійснюють видобуток вуглеводневої сировини на підставі спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами. Об'єктом оподаткування рентною платою є обсяги видобутих нафти (у тому числі з родовищ із важковидобувними та виснаженими запасами, включаючи понадбазові), природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату (крім природного газу та газового конденсату з морських родовищ). Тобто в 2006 р. з об'єкта оподаткування рентною платою за природний газ та газовий конденсат виключено обсяги природного газу та газового конденсату, що видобуваються з морських родовищ.

Як і в минулому році, встановлено диференційовані ставки для природного газу та газового конденсату. Крім того, у поточному році передбачено диференціацію ставок рентної плати за нафту залежно від глибини залягання покладів (до 4000 м, від 4000 м до 5000 м та понад 5000 м), з яких провадиться видобуток. Також зазначеною статтею змінено розміри ставок для нафти, газового конденсату та природного газу, який видобувається з покладів, що повністю залягають на глибині понад 5000 м.

Слід звернути увагу на те, що після проведення у 2006 р. кожного наступного аукціону з продажу нафти, газового конденсату, у наступних звітних (податкових) періодах до затверджених ст. 3 Закону № 3235-IV ставок рентної плати за нафту і газовий конденсат застосовується коригуючий коефіцієнт, який щомісяця визначається шляхом ділення середньозваженої ціни 1 т нафти, що склалася на останньому аукціоні, до середньозваженої ціни 1 т нафти, що склалася на аукціоні, який проводився у жовтні 2005 р.

Порядок обчислення та внесення до Державного бюджету України рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат та застосування коригуючого коефіцієнта до ставок рентної плати у 2006 р. буде визначено Кабінетом Міністрів України.

Володимир Стрелко
Головний державний податковий ревізор-інспектор відділу адміністрування рентних платежів та платежів за користування надрами Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов'язкових платежів) ДПА України