2011-05-25

Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про затвердження Загальнодержавної програми
розвитку мінерально-сировинної бази України
на період до 2030 року 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року (далі - Програма) (додається).

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити виконання Програми;

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати виділення коштів для здійснення  заходів,  визначених Програмою,  виходячи з фінансових можливостей державного бюджету.

3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

Президент України                                                                                           В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 21 квітня 2011 року
N 3268-VI

Верховна Рада України