2011-11-16

Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів Україн

Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного опублікування.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З
10.10.2011  N 380

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України                      
3 листопада 2011 р.                
за N 1265/20003                      

Про затвердження Порядку
взаємодії Міністерства екології
та природних ресурсів України з центральними
органами виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України
через Міністра екології
та природних ресурсів
України 

Відповідно до статті 18 Закону України "Про центральні органи виконавчої  влади"  (  3166-17  )  та  пункту  10  Положення   про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 452  (  452/2011  ),  з метою   забезпечення   спрямування   та   координації   діяльності центральних   органів   виконавчої    влади, діяльність    яких спрямовується  і  координується  Кабінетом Міністрів України через Міністраекології та природних ресурсів України, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити  Порядок  взаємодії  Міністерства  екології  та природних  ресурсів  України  з  центральними  органами виконавчої влади,  діяльність яких спрямовується  і  координується  Кабінетом Міністрів  України  через  Міністра екології та природних ресурсів України.

2. Відповідальними за  дотримання  термінів  виконання  актів Верховної  Ради України,  Президента України та Кабінету Міністрів України,  доручень Президента України,  Прем'єр-міністра  України, підготовку  відповідей  на  запити  і звернення народних депутатів України  та  листи  Кабінету   Міністрів   України   є   керівники центральних    органів    виконавчої    влади,   діяльність   яких спрямовується і координується Кабінетом  Міністрів  України  через Міністра екології та природних ресурсів України.

3. Сектору  контролю  та перевірки виконання актів і доручень вищих органів державної влади (Васильченко В.А.) завчасно надавати інформацію першому заступнику Міністра (Романов М.І.),  заступнику Міністра - керівнику апарату (Мормуль Д.Д.),  заступнику  Міністра (Вільдман  І.Л.)  про невиконання або порушення термінів виконання документів, зазначених в пункті 2 цього наказу.

4. Юридичному  департаменту  (Роменський  Д.В.)  довести  цей наказ   до   відома  керівників  структурних  підрозділів  апарату Міністерства екології та природних ресурсів України.

5. Головам Державної екологічної інспекції,  Державної служби геології та надр, Державного агентства водних ресурсів, Державного агентства екологічних  інвестицій  довести  цей  наказ  до  відома керівників структурних підрозділів і забезпечити його виконання.

6. Юридичному департаменту (Роменський Д.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України  від 03.10.92   N   493   (   493/92   )   "Про   державну   реєстрацію нормативноправових актів міністерств та інших  органів  виконавчої влади".

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

8. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного опублікування.

Міністр                                                                             М.В.Злочевський

Верховна Рада України