2011-03-14

Про результати діяльності НАК "Надра України" за 2010 рік

НАК «Надра України» вдалося встановити в 2010 році позитивний фінансовий тренд господарської діяльності, що дозволило по відношенню до попереднього року з урахуванням сталих показників дохідної частини за виконані геологорозвідувальні роботи скоротити наслідки негативних фінансових результатів попереднього року. Перший квартал 2010 року було завершено з негативними результатами 10,9 млн. збитків. Проте із зміною керівництва ці збитки вдалося в подальшому виправити за рахунок прибуткової діяльності впродовж наступних трьох кварталів. 

Враховуючи економічний стан в країні значно скоротились обсяги замовлень на проведення геологорозвідувальних робіт за кошти приватних замовників. Проте Компанія за рахунок виключно власних ресурсів спромоглась направити в порівнянні з попередніми роками понад 33,7 млн. гривень на виконання безпосередньо своїх статутних завдань, а саме профінансувала на ліцензійних площах своїх дочірніх підприємств геологорозвідувальні та сейсморозвідувальні роботи, що не робилось впродовж попередніх років через брак обігових коштів.

Згідно декларації з податку на прибуток підприємства за 2010 р. валовий дохід від усіх видів діяльності материнської Компанії  склав 143,1 млн. грн., валові витрати у сумі – 142,9 млн. грн. При цьому Компанія є стабільним наповнювачем державного бюджету, сплативши у 2010 році 13 млн. податку на додану вартість, а також майже 1 млн. податку на прибуток, що в 10 разів більше, ніж за відповідний показник за 2009 рік.

Таким чином, завершивши з новим керівництвом з позитивними результатами 2010 рік НАК «Надра України» рішуче налаштована в 2011 році нарощувати обсяги виконання робіт за державним замовленням та інвестиції у проведення геологорозвідувальних робіт, збільшуючи удвічі валові доходи Компанії  на виконання стратегічних та статутних завдань, при цьому забезпечуючи приріст корисних копалин для держави.

Міністерство екології та природних ресурсів України