2011-09-29

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів на 2011 рік, та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 і від 28 лютого 2011 р. № 163

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 вересня 2011 р. № 996
Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного
бюджету, передбачених Міністерству екології та
природних ресурсів на 2011 рік, та внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р.
№ 1147 і від 28 лютого 2011 р. № 163

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству екології та природних ресурсів на 2011 рік у державному бюджеті, перерозподіл видатків розвитку в сумі:

1) 27605 тис. гривень за загальним фондом державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків за програмою 2401030 “Розробка та впровадження комплексної інформаційної системи Міністерства екології та природних ресурсів України” та збільшення їх обсягу за програмою 2401270 “Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів”;

2) 22778,9 тис. гривень за спеціальним фондом державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків за програмою 2401280 “Здійснення природоохоронних заходів, направлених на упередження та ліквідацію наслідків негативних природних явищ” та збільшення їх обсягу за програмою 2401270 “Комплексна реалізація державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів”.

2. Забезпечити:

1) Міністерству екології та природних ресурсів:

погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

спрямування видатків відповідно до перерозподілу на впровадження технологій дистанційного зондування Землі для проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем — перший етап;

2) Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 “Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505; 2001 р., № 47, ст. 2083; 2003 р., № 40, ст. 2095; 2004 р., № 21, ст. 1448, № 49, ст. 3206, № 51, ст. 3347; 2009 р., № 48, ст. 1620, № 72, ст. 2486, № 82, ст. 2780; 2010 р., № 70, ст. 2511) і від 28 лютого 2011 р. № 163 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексної реалізації державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 651, № 42, ст. 1721) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                             М. АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО                                       
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2011 р. № 996                   

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 1996 р. № 1147 і від 28 лютого 2011 р. № 163

l. Пункт 76 переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147, викласти в такій редакції:

“76. Розроблення та запровадження державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, в тому числі впровадження технологій дистанційного зондування Землі із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем.”.

2. Пункт 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексної реалізації державної екологічної політики, здійснення природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 163, доповнити абзацом такого змісту:

“впровадження технологій дистанційного зондування Землі для проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем.”.

Урядовий портал