2007-01-11

Попередні підсумки роботи підприємств галузі за 2006 рік і завдання на 2007

Державна геологічна служба України та підприємства геологічної галузі 2006 року проводили роботи, спрямовані на розширення мінерально-сировинної бази держави та забезпечення виконання державного замовлення з приросту запасів корисних копалин, а також завдань, передбачених ”Загальнодержавною програмою розвитку мінерально-сировинної бази України до 2010 року”, що затверджена Законом України від 22.02.2006 року № 3458-15 і постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 року № 518 ”Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2006 році”.

…За кошти, що профінансовані у 2006 році, буде виконано державне замовлення з геологічного картування, геофізичних та інших досліджень на 100 відсотків, підготовлено до подальшого вивчення 13 нафтогазових об’єктів (100 %) площею понад 150 кв. км (220 %), з перспективними ресурсами понад 32 млн т умовного палива (128 %). …

Не дивлячись на повну відсутність фінансування за бюджетною програмою „Держзамовлення з приросту запасів природного газу та регіональних геологорозвідувальних робіт”, за рахунок раціонального використання бюджетних коштів забезпечено приріст 5,134 млрд кубометрів природного газу (46,7 % від річного плану).

...Фахівцями УкрДГРІ видано п’ять комплектів Державної геологічної карти України (100 % від держзамовлення). На шельфі Чорного моря пройдено три нафтогазові свердловини (150 % від держзамовлення).

Підготовлено до видання Державний баланс запасів, серед яких 27 рудних корисних копалин, 65 нерудних, вугілля, метан, германій, торф і сапропель. Також видано та направлено користувачам ”Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод України за 2005 рік”, ”Прогноз рівнів ґрунтових вод на території України на 2006 рік”, ”Інформаційний щорічник щодо активізації екзогенних геологічних процесів”.

...У Державній геологічній службі розглянуто та затверджено до видання методичні рекомендації зі складання геохімічних карт масштабів 1:200 000 та 1:50 000 Українського щита; методичні рекомендації з аерокосмогеологічних досліджень та використання їх результатів під час геологозйомочних робіт; методичне керівництво з організації та проведення геологічної зйомки шельфу Чорного і Азовського морів масштабу 1:200 000.

...Відповідно до затверджених планів на 2006 рік науково-дослідні роботи спрямовувались на прогнозування та оцінку родовищ корисних копалин, прогнозування геолого-гідрогеологічних та геолого-екологічних умов, розробку нових технологій збагачення руд твердих корисних копалин, вдосконалення технології та техніки буріння глибоких і колонкових свердловин, розробку нормативно-правових актів тощо...

Полностью с материалом можно ознакомиться на страницах журнала ”Продуктивный горизонт”, № 11–12, 2006