2007-07-03

Підсумки роботи Держгеолслужби у I кварталі

24 квітня в Києві відбулося засідання колегії Державної геологічної служби України, урядового органу в складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

На порядку денному стояло питання про підсумки роботи підприємств галузі у I кварталі 2007 року. Було відзначено, що у 2007 році Державна геологічна служба і підприємства галузі продовжували роботи, спрямовані на розширення мінерально-сировинної бази держави та забезпечення виконання державного замовлення з приросту запасів корисних копалин.

Було відмічено позитивні досягнення геологічної галузі України. Так, за оперативними даними, геологічними підприємствами, підпорядкованими Мінприроди, за I квартал виконано робіт на суму 126 193,8 тис. грн, що складає 107,1 % від виконаних у I кварталі 2006 р. (117 795,6). Із зазначених робіт виконано за рахунок коштів держбюджету 82 374,8 тис. грн і договірні – 43 819 тис. гривень. Питома вага договірних робіт у обсязі виручки склала 33,6 %. Відзначалося, що найактивніше роботи з пошуку додаткового джерела фінансування велися в КП "Південукргеологія", КП "Кіровгеологія", "ДонецькДРГП" і ДП "Геолекспертиза", КП "Південекогеоцентр", "СхідДРГП".

Підприємства галузі закінчили квартал з очікуваним сумарним балансовим прибутком 4 594,9 тис. грн. Сумарний чистий прибуток очікується у розмірі 3 133 тис. грн, що майже на 160 % більше, ніж у відповідний період минулого року (1 966,3 тис. грн).

Повністю виконано держзамовлення з регіонального вивчення надр, підготовлено під глибоке буріння два нафтогазових об'єкти з перспективними ресурсами у 6 млн т умовного палива. Було прирощено: 680 млн кубометрів природного газу (136 % до плану), 104 млн кубометрів метану вугільних родовищ (104 % до плану). Відкрито Східно-Любешівське газове родовище, розширено площі газоносності Бережницького та Вижомлянського родовищ.  За кошти державного бюджету пройдено 10 артезіанських свердловин і 15 свердловин знаходяться у бурінні.  Інспекціями держгеолконтролю у I кварталі перевірено діяльність 143 надрокористувачів на 202 ділянках надр. Установлено 446 порушень під час розробки родовищ і надано 359 приписів. Виявлено 6 надрокористувачів, які працюють без спеціальних дозволів. За результатами перевірок підготовлено на розгляд Міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування подання щодо анулювання 42 спеціальних дозволів.  Відповідно до рішення розширеного засідання колегії Мінприроди від 6 лютого 2007 р. Державною геологічною службою було розроблено "Стратегію реорганізації територіальних інспекцій державного геологічного контролю", "План заходів щодо підвищення ефективності контролю надрокористування" та "План заходів на 2007 рік з контролю за раціональним і цільовим використанням коштів державного бюджету".  Колегія Державної геологічної служби ухвалила рішення, в якому виписані основні завдання Державної геологічної служби на II квартал 2007 року. Серед них: - отримання приросту запасів: 1 млрд куб. м природного газу, 8 млн т вугілля, 28 млн т вогнетривких глин, 6 млн т тальку-магнезиту; 30 млн т вапняку для цукрової промисловості та 500 тис. куб. м облицювального каменю;  - підготовка 4 перспективних нафтогазових об'єктів із ресурсами 7 од. умовного палива; - оптимізація структури підприємств Держгеолслужби з урахуванням упровадження інноваційних процесів;  - завершення реформування органів держгеолконтролю згідно зі "Стратегією реорганізації територіальних інспекцій держгеолконтролю";  - активізація робіт із буріння артезіанських свердловин, завершення польових робіт на питні підземні води для об'єктів Придунав'я.  Другим рішенням колегії було визначено, що регіональні геологічні дослідження є одними з пріоритетних у геологічній галузі. Також було визнано, що стан робіт із цих досліджень в Україні є задовільним. Головними завданнями було ухвалено технічне переоснащення підприємств, які виконують геофізичні роботи на тверді корисні копалини, та підприємств, що займаються роботами з геологічного картування та підготовкою до видання Держгеолкарти-200, а також підвищення кваліфікації співробітників геологічних підприємств.