2021-10-08

Опубліковано результати роботи конференції «Геологічна наука в незалежній Україні»

НАН України обублікувала результати Всеукраїнської наукової конференції «Геологічна наука в незалежній Україні». 

Робота конференції відбувалася за напрямами: мінералогія, корисні копалини, петрологія, геохімія, екогеологія.

До участі в заході долучилося 128 науковців та геологів-виробничників з України, Австралії, Словаччини. Вони представили 19 академічних і галузевих наукових установ, закладів вищої освіти, виробничих організацій та приватних підприємств.

Конференцію відкрив директор ІГМР імені М.П. Семененка НАН України академік НАН України О.М. Пономаренко та розповів про основні здобутки Інституту за останні роки, зазначивши, що динаміка процесів, які відбуваються в науковій сфері, існуючі загрози та виклики в українському суспільстві наочно демонструють нагальну потребу в проведенні подібних заходів, адже саме під час науково-виробничих нарад та конференцій фахівці геологічної галузі можуть обговорити питання розвитку теорії і практики вітчизняної науки, висловити свої думки та погляди щодо подальшої реалізації наукових напрацювань, окреслити коло проблем, які мають місце в умовах сьогодення та визначити шляхи їх вирішення.

З вітальним словом виступив головний геолог Державного підприємства «Українська геологічна компанія», член правління ГО «Спілка геологів України» В.П. Безвинний, який повідомив про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року «Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави», введеного в дію Указом Президента України № 306/2021, та наголосив на необхідності підготувати звернення наукової громадськості до Президента України щодо виконання цього рішення.

У своєму вітальному слові директор ТОВ «УкрЛітійвидобування» М.В. Гейченко підкреслив необхідність активної співпраці науковців НАН України з геологами виробничих підприємств при вирішенні питань розроблення планів з виконання геологорозвідувальних робіт, формуванні геологічних завдань щодо проведення геологічних робіт і наукових досліджень, ухваленні звітів, що має стати запорукою успіху в нарощуванні мінерально-сировинної бази України.

У своїй промові президент ГО «Спілка геологів України» П.О. Загороднюк відмітив необхідність розширити міжнародну співпрацю у галузі фундаментальної та практичної геології у тому числі надрокористуванні, що сприятиме адаптації результатів досліджень відповідно до міжнародних вимог, а відтак позитивно вплине на залучення інвестицій у вивчення і розробку вітчизняних родовищ корисних копалин.

Президент Українського мінералогічного товариства Г.О. Кульчецька у своєму привітанні звернула увагу на дефіцит молодих спеціалістів у вітчизняній науці загалом і в геології зокрема, наголосивши на необхідності активного залучення перспективної молоді до наукових досліджень, зокрема через аспірантуру та докторантуру. Доповідач зазначила, що з метою підтримки молодих науковців з 2002 року Українське мінералогічне товариство заснувало Премію імені академіка Є.К. Лазаренка для молодих учених і студентів та оголосила цьогорічного переможця цієї премії – студента 4 курсу гірничо-металургійного факультету Криворізького національного університету МОН України Володимира Євтєхова, якого було відзначено за наукову роботу «Мінералогічне обґрунтування актуальної схеми стратиграфічного поділу першого залізистого горизонту Ганнівського родовища Криворізького басейну». Учасники конференції передали привітання лауреату і побажали йому подальших успіхів у вивченні мінералогії.

ГО «Спілка геологів України» нагородила медаллю «За заслуги» III cтупеня старшого наукового співробітника відділу пошукової та екологічної геохімії ІГМР імені М.П. Семененка НАН України кандидата геологічних наук О.А. Жук та медаллю «За заслуги» I cтупеня президента Українського мінералогічного товариства, головного наукового співробітника відділу регіональної та генетичної мінералогії цього Інституту доктора геологічних наук Г.О. Кульчецьку.

Сучасний стан і нагальні проблеми мінералогії, петрології, геохімії, екогеології, вивчення родовищ корисних копалин за участі українських геологів висвітлювались у 35 доповідях, виголошених у тому числі і в онлайн форматі. Найбільшу активність виявили вчені-геологи ІГМР імені М.П. Семененка НАН України, Львівського національного університету ім. І.Франка, Державного підприємства «Українська геологічна компанія», Інституту геологічних наук НАН України, Інституту геофізики імені С. І. Субботіна НАН України.

Виголошені на конференції доповіді викликали жваве обговорення, під час якого учасники обмінялися новими ідеями, своїми думками та міркуваннями щодо нагальних проблем сучасної геології, вагомими науковими досягненнями, оригінальними фактами, провели конструктивне обговорення наявних дискусійних питань.

Конференція засвідчила достатньо високий рівень наукових досліджень у галузі геології та сучасної екологічної геології України. Завдяки онлайн формату до конференції змогли долучитися науковці з усієї України та зарубіжжя.

Під час проведення конференції проходила виставка картин кандидата геолого-мінералогічних наук Олени Лазаренко (1938-2021).

На підсумковому пленарному засіданні були підбиті підсумки конференції, прийнято Рішення конференції та окреслені перспективи наступних досліджень і співпраці.

За матеріалами конференції опубліковано електронний збірник наукових праць, доступний за посиланням. Детальна інформація про конференцію розміщена на сайті Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України.
За інформацією Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України.