2011-01-17

Оприлюднено проект Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період з 2011 до 2015 року

Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Конвенції ЄЕК ООН "Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля" та з метою забезпечення права громадськості брати участь у прийнятті рішень щодо охорони довкілля, Мінприроди оприлюднило проект Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища України на період з 2011 до 2015 року (НПД) для організації його громадського обговорення.

З-поміж заходів Національного плану дій у сфері геологічного середовища та надр передбачено наступні:

• доведення до 2015 року площ рекультивації земель не менше 2,5 тис. га;
• розробка технологічних схем очищення, знесолення чи екологобезпечного відведення мінералізованих шахтних та кар’єрних вод;
• пільгове кредитування з метою стимулювання впровадження екобезпечних технологій здійснення гірничих робіт;
• перегляд процедури видачі спеціальних дозволів на користування надрами з метою забезпечення повноти розроблення родовищ корисних копалин з урахуванням інтересів територіальних громад і держави;
• розроблення та затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про надра;
• сприяння науково-дослідним розробкам щодо впровадження екологічно безпечних технологій видобутку та переробки мінеральної сировини;
• внесення змін і доповнень до Кодексу  України «Про надра» щодо встановлення правових та фінансово-економічних механізмів обов’язкової рекультивації та екологічної реабілітації територій, порушених внаслідок проведення гірничих робіт; законодавчого врегулювання порядку використання відвалів видобутку і відходів збагачення та переробки мінеральної  сировини як техногенних родовищ корисних копалин;
• здійснення державного обліку артезіанських свердловин;
• забезпечення державного контролю щодо обладнання артезіанських свердловин засобами виміру обсягів видобутої води.

Свої коментарі та пропозиції до проекту НПД можна надсилати на електронну адресу: [email protected].

Контактною особою щодо проведення громадського обговорення є Білоконь Володимир Миколайович – начальник Управління екологічної політики та стратегічного планування Мінприроди України (тел. +38044 206 31 35, факс +38044 206 31 13).

Продуктивний горизонт