2004-08-25

Напрями геологічних досліджень

Дмитро ГУРСЬКИЙ, голова Державної геологічної служби Мінекоресурсів України

Мінерально-сировинна база, як відомо, є основою економіки держави. Стан галузей, особливо базових, залежить від ефективності використанння наявного та вивченого природно-ресурсного потенціалу. Саме тому ми запропонували внести до проекту Програми діяльності уряду ряд важливих пропозицій у розділ, де йтиметься про охорону довкілля та раціональне використання природних ресурсів.

У пріоритетні напрямки діяльності уряду, на нашу думку, треба внести пункт щодо розвитку найважливіших напрямів геологічних досліджень з метою забезпечення господарства України сучасною геологічною продукцією та гостродефіцитними видами мінеральної сировини. В головних заходах щодо реалізації основних напрямів діяльності уряду необхідно передбачити:

- комплексне геологічне, інженерно-геологічне та еколого-геологічне картування і картографування території;

- моніторинг мінерально-сировинної бази держави та геологічного середовища;

- відкриття і розвідку нових родовищ паливно-енергетичної сировини;

- вдосконалення мінерально-сировинної бази діючих гірничодобувних підприємств України з метою підвищення економічної ефективності та екологічної чистоти їх виробництва, підвищення якості і конкурентоспроможності готової продукції;

- термінове створення власного виробництва гостро необхідних видів мінеральної сировини, що ввозяться з інших країн і без яких неможлива робота діючих металургійних та деяких інших підприємств (хромові та хромонікелеві руди, флюорит, фосфатна сировина, форстеритові вогнетриви тощо);

- розбудову власної мінерально-сировинної бази найважливіших, стратегічних видів корисних копалин: золота та інших благородних металів, скандію, літію, рідкісноземельних металів та ін.

Запровадження цих заходів забезпечить господарства України сучасною геологічною продукцією (геологічними картами різного спрямування, висновками з моніторингу геологічного середовища тощо). Очікується також і приріст запасів корисних копалин. У 2003 році: нафти і конденсату - 1,1 млн. т, природного газу - 7,2 млрд. куб. м, кам'яного вугілля -20 млн. т, бурого вугілля - 4 млн. т, урану - 0,5 ум. од., нікелю - 10 тис. т, хромітів - 80 тис. т, рідкісноземельних металів - 3 ум. од., титану - 1 ум. од., вапняків флюсових -20 тис. т, первинних каолінів - 2 млн. т, опоковидних порід -1 млн. т, руди графітової - 1,5 млн. т, глин бентонітових - 2 млн. т, топазу - 50 кг, п'єзосировини - 1 тис. кг, бурштину -2 тис. кг. Показники зростання передбачаються і в подальшому - до 2005 року.