2011-03-17

Мiжнародна наукова конференцiя "Наукові засади геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази України та світу"

Запрошуємо Вас взяти участь у науковій конференції «НАУКОВІ ЗАСАДИ ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННОЇ БАЗИ УКРАЇНИ ТА СВІТУ», яка відбудеться 18–22 квітня 2011 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна.

На конференції передбачається заслухати і обговорити доповіді з таких питань:

• стан та перспективи розвитку мінерально-сировинної бази (МСБ) України та світу;
• світові тенденції та інноваційні проекти раціонального використання МСБ;
• принципи, методи та результати геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин (РКК);
• наукові засади пошуків та оцінки промислових типів родовищ на початковій стадії їх вивчення;
• дослідження речовинного складу РКК та оцінка якості мінеральної речовини;
• нові результати вивчення родовищ традиційного і нетрадиційного типу, у тому числі техногенних;
• екологічні проблеми видобування та використання мінеральної сировини;
• роль МСБ для забезпечення сталого розвитку економіки України та світу.

Форма доповідей: пленарні, усні та стендові.

Детальніше: http://www.geol.univ.kiev.ua/ua/conf/.

Геологічний факультет