2024-07-10

Міндовкілля вдосконалює ПЗФ та формує архів даних

Проєкт наказу Міндовкілля  «Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду» розроблений у відповідність із нормами законів України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», «Про публічні електронні реєстри», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

На думку розробників документу, реалізація проєкту наказу сприятиме створенню векторних просторових даних меж усіх територій та об’єктів ПЗФ та формуванню повного архіву даних, встановленню офіційної процедури постійного обміну даними між заінтересованими сторонами, спрямованого на забезпечення їх доступу до сучасних кадастрових даних ПЗФ. Цей процес буде надалі підтримуватися шляхом розроблення веборієнтованого та зручного для користувача програмного інтерфейсу, який покращить способи ведення, зберігання, доступу, управління та поширення даних державного кадастру об’єктів ПЗФ.Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Строк прийняття зауважень та пропозицій до зазначеного нормативного акта від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення. Зауваження та пропозиції надаються на адресу розробника: вул. Митрополита Василя Липківського, 35; м. Київ, тел. (044) 206-33-05; e-mail: [email protected].

Проєкт Наказу

Пояснювальна записка

АРВ

Повідомлення про оприлюднення