2005-04-19

Ліцензії на користування надрами

Пунктом четвертим ст. 9 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» від 25.03.2005 р. № 2505-IV установлено, що в 2005 р. продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах, порядок проведення яких встановлюється Кабінетом Міністрів України. Згідно з п. 1 ст. 2 «Прикінцеві положення» ця норма набирає чинності з дня опублікування, а саме з 31.03.2005 р.

Слід зазначити, що до 31.03.2005 р. продаж спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами здійснюється на аукціонах, порядок проведення яких встановлюється законом, відповідно до частини дев'ятої ст. 9 Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» від 23.12.2004 р. № 2285-IV.

Нагадаємо, що Порядком проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 694, встановлено процедуру продажу на аукціонах спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами в межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Питання продажу дозволів уповноважений орган погоджує з органами місцевого самоврядування (у межах АР Крим – Верховною Радою АР Крим) та Мінприроди України, а також з іншими міністерствами та відомствами, в разі видобування з конкретною метою.

Аукціони проводяться згідно з вищезазначеним Порядком та Регламентом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, затвердженим наказом Державного комітету природних ресурсів України від 03.09.2004 р. № 134.

У разі коли законодавчими актами передбачено інші випадки надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами, зазначені дозволи надаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр згідно з Порядком надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. № 1540.

Згідно з абз. 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 р. № 745-р уповноваженим органом щодо визначення випадків надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами без аукціонів є Державний комітет природних ресурсів України. Також абз. 2 розпорядження № 745-р визначено, що до функцій Державного комітету природних ресурсів України належить забезпечення надходжень коштів від продажу на аукціонах спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами в обсягах, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» від 27.11.2003 р. № 1344-IV.

Віта Пасак, Головний державний податковий інспектор
відділу моніторингу застосування нормативно-правових актів
управління місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів
Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПА України