2007-07-03

Корпоративний Інтернет-сайт – данина моді чи необхідність?

Конкуренція в умовах сучасної ринкової економіки змушує будь-яке виробниче підприємство або компанію, що надає послуги, намагатися виділятися на тлі сотень тисяч подібних фірм. Саме тому формування іміджу організації – невід'ємний елемент просування бізнесу. Позиціонуючи організацію через канали засобів масової інформації, компанія стає конкурентоспроможною, залучає до своєї торгової марки максимальну кількість споживачів. Позиціонування державної установи формує в свідомості населення довіру, увагу до її діяльності. За допомогою позитивно сформованого іміджу організація може вирішувати стратегічно важливі завдання, маючи підтримку з боку держави.

Керівництво багатьох великих компаній останнім часом почало усвідомлювати необхідність позиціонування не тільки на сторінках друкованих видань, телебаченні, але й в Інтернет-просторі. Корпоративний сайт – це інструмент PR, за допомогою якого організації вирішують актуальні завдання менеджменту, маркетингу, соціалізації працівників, що в остаточному підсумку позитивно відбивається на економічному рості підприємства, його іміджі. Але, незважаючи на значний інтерес до корпоративних сайтів, багато організацій ще не повністю сприймають його як стратегічно важливий елемент проведення інформаційної політики...

Полностью материал можно прочитать в журнале "Продуктивный горизонт".