2004-08-24

Ілля Рибчич: "ДК "Укргазвидобування" збільшить видобуток природного газу до 14 мільярдів кубічних метрів!"

Провідна державна газовидобувна Компанія планує значно перевиконати урядові завдання

ДК "Укргазвидобування" - одна з найбільших вертикально-інтегрованих компаній державної форми власності, яка впродовж останніх років послідовно відновлює провідні позиції нафтогазового комплексу в структурі національної економіки України. Минулий рік Компанія завершила із високими виробничими показниками. Перевиконані завдання з видобутку природного газу, газового конденсату та нафти, виробництва світлих нафтопродуктів. Активно здійснюється капітальне будівництво та запровадження нових перспективних технологій.

Про виробничі здобутки та плани Компанії розповідає генеральний директор ДК "Укргазвидобування" Ілля Йосипович РИБЧИЧ.

Минулий рік для ДК "Укргазвидобування" був ще одним кроком переходу від стабілізації власного видобутку вуглеводнів до його нарощування.

Так, за підсумками 2002 року підприємствами ДК "Укргазвидобування" видобуто 13,7 млрд.куб.м природного газу, що на 150 млн.куб.м більше порівняно з попереднім роком, та 702 тис.т нафти і газового конденсату (на 48 тис.тонн більше).

Буровими підрозділами Компанії пробурено 255,6 тис. м гірських порід, закінчено буріння 80 свердловин і 72 введено в експлуатацію.

Це дало змогу приростити запаси вуглеводнів до 16,1 млн.тонн умовного палива. Нагадаємо, що до 1999 року рівень приросту запасів складав не більше 3,9 млн.тонн умовного палива на рік. В цілому за чотири роки ДК "Укргазвидобування" прирощено 53,2 млн. тонн умовного палива. Компанія фактично взяла на себе основний тягар витрат на геологорозвідувальні роботи, які становлять понад 80% від загального обсягу в Україні.

Тепер перед нами стоїть завдання не лише закріпити поточні досягнення, які стали незворотними, але й значно наростити видобуток вуглеводнів.

- Здається, вперше за багато років зневіри у власних силах та можливостях ви ставите питання про значне збільшення видобутку вуглеводнів, не скаржачись на об'єктивні та суб'єктивні труднощі, відсутність фінансування тощо. На чому ґрунтується ваша впевненість?

- ДК "Укргазвидобування" - виробнича структура. Наші розрахунки конкретні й економічно обґрунтовані. Ми розуміємо, що для реалізації всіх завданнь необхідно виконати великий обсяг робіт, і тому свої головні зусилля ми зосередили на трьох стратегічних напрямках. Це:

- пошук нових родовищ вуглеводнів;

- реконструкція, ремонт та технічне переоснащення діючих промислових об'єктів;

- заощадження енергоресурсів та забезпечення виробництва електроенергії для власних потреб.

Для виконання цих завдань Компанією створена власна будівельна база. Виконання повного циклу робіт - від відкриття родовища до його облаштування, тобто здачі об'єктів під ключ, - дає змогу Компанії економити значні фінансові ресурси, відмовляючись від послуг сторонніх будівельних організацій. Власними силами також виконується до 40% всіх обсягів промислово-геофізичних досліджень свердловин.

В 2002 році запрацювало відділення з випробування, інтенсифікації і капітального ремонту свердловин, і сьогодні практично завершено оснащення цього відділення необхідними технічними засобами виробництва провідних зарубіжних фірм. Це дало змогу значно підвищити віддачу з пластів, збільшивши ефективність експлуатації свердловин.

Відновлено також базу власного машинобудування. За рахунок виробничих потужностей ДК "Укргазвидобування" проводиться реконструкція видобувного обладнання, виробництво бурового та гирлового обладнання свердловин. В період 1999-2002 років продукції машинобудування було випущено на суму майже 144 млн.гривень.

Тому у нас є всі підстави видобути у 2003 році 14 млрд.куб.м природного газу, перевиконавши поставлені завдання. А в наступному, 2004 році, з урахуванням як напрацювань попередніх років, так і підготовчих робіт 2003 року, є реальні можливості для збільшення видобутку до 14,5 - 15 млрд.куб.м природного газу!

- Деякі засоби масової інформації вже писали про те, що на підприємствах вашої Компанії налагоджено повний цикл переробки сировини власного видобутку. Погодьтеся, що таких позитивних прикладів, коли наші компанії перестають бути лише виробниками сировини та напівфабрикатів, небагато. Який стан справ у цьому сегменті вашої виробничої діяльності, і чого очікувати у 2003-му?

- Рівень цін на природний газ власного видобутку не змінювався впродовж багатьох років, і через це підтримувати на належному технічному рівні функціонування видобувних підприємств без додаткового виробництва - проблематично. Тому особлива увага в нашій Компанії приділяється переробці вуглеводнів, йде активна робота по реконструкції переробних потужностей для розширення обсягів і асортименту газо- і нафтопродуктів. Кошти від їхньої реалізації є значним поповненням капітальних вкладень в розвідку, облаштування нових родовищ та модернізацію виробництва.

У 2002 році загальний обсяг переробки газового конденсату склав понад 731 тис.тонн, при цьому виробництво світлих нафтопродуктів досягло 697,1 тис.тонн. Для порівняння: у 2001 році - відповідно 706,2 та 596,7 тис.тонн, у 2000 - 598,5 та 513,3 тис.тонн.

В 2003 році планується довести потужності по переробці газового конденсату до 800-850 тис.тонн на рік, а виробництво світлих нафтопродуктів очікується на рівні 527,5 тис.тонн.

На Шебелинському відділенні ми готуємо устаткування для переробки 1 млн.тонн газового конденсату з нафтою, починаючи з 2004 року.

Що стосується виробництва скрапленого газу, то в цьому році ми плануємо довести його до 200 тис.тонн, а в 2004 - до 250 тис. тонн. Це дозволить повністю забезпечити населення України скрапленим газом власного виробництва.

Нами розроблена також галузева програма забезпечення підприємств Компанії електроенергією власного виробництва, яка розрахована на 2 роки. Як перший результат, на Локачинському родовищі вже побудована електростанція з двома електрогенеруючими агрегатами загальною потужністю 10 мВт. Також продовжуються роботи по будівництву електростанцій на принципах утилізації тепла димових газів з переведенням їх в електричну енергію на Шебелинському та Яблунівському переробних підприємствах.

Це - не тільки додаткові прибутки, але й покращення екологічного стану в регіонах та збереження довкілля.

Взагалі ж у своїй діяльності всі підрозділи Компанії стараються дотримуватись суворого режиму економії коштів, всіх видів енергії, наявного матеріально-технічного забезпечення.

- Мабуть, окрім впевненості у власних силах, існують і відчутні проблеми? Які з них є найболючішими і якими вам бачаться шляхи їх вирішення?

- В першу чергу, це питання податків. На жаль, діюча система оподаткування нафтогазового комплексу не має достатньо об'єктивного механізму обліку гірничо-геологічних та економічних умов видобутку. Рентні платежі забезпечують гарантований дохід держави, але не вирішують проблеми зняття надприбутків. Видобутий нашими підприємствами газ постачається населенню по затвердженій ціні 122,5 грн. за 1000 куб.м, яка покриває лише собівартість, рентну плату та інші податкові зобов'язання, а прибуток становить всього 36 копійок. От і виходить, що сьогодні нам газ видобувати не вигідно.

Така політика призводить до дефіциту капітальних вкладень, тому нам необхідно виявляти додаткові джерела їх фінансування. Адже ДК "Укргазвидобування" виконує геологорозвідувальні роботи лише за рахунок власних коштів, оскільки з державного фонду розвідані родовища їй в експлуатацію не передаються. Більше того, Компанії необхідно сплачувати відрахування за раніше виконані за рахунок Держбюджету геологорозвідувальні роботи.

Вихід вбачається у прийнятті Закону України "Про ренту на нафту і природний газ", що дозволить установити диференційовану рентну плату, яку видобувні підприємства вносять до Державного бюджету, в залежності від геолого-промислових та екологічних умов розробки родовищ і поточного рівня цін на нафту і газ.

Необхідно також внести зміни до діючої ще з 29 січня 1999 року постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету, та його використання", в результаті яких ДК "Укргазвидобування" могла б використовувати 80% відрахувань із збору на самостійно здійснювані нею геологорозвідувальні роботи.

Позитивне вирішення цих питань дозволить в повному обсязі виконати національну Програму "Нафта і газ України до 2010 року".

Збільшення видобутку природного газу до 14 млрд. куб. м вже в нинішньому, 2003 році, стане вагомим кроком працівників ДК "Укргазвидобування" до наповнення поняття енергетичної безпеки держави реальним змістом.