2005-07-22

Економіка України за січень - червень 2005 року

Валовий внутрішній продукт

Приріст валового внутрішнього продукту (ВВП) у січні-червні 2005 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 4,0%.

Номінальний валовий внутрішній продукт, за орієнтовною оцінкою, становив 173482 млн грн.

Найбільший приріст валової доданої вартості спостерігався у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві - на 7,7%, транспорті - на 7%, обробній промисловості -на 5,1%.

  Промисловість

За січень-червень 2005 р. обсяги промислового виробництва порівняно з відповідним періодом 2004 р. зросли на 5%. При цьому у червні 2005 р. проти червня попереднього року виробництво промислової продукції скоротилось на 0,9%.

У добувній промисловості приріст продукції становив 2,8%. Збільшення випуску продукції спостерігалось у видобутку металевих руд на 7,4%, вугілля і торфу - на 0,1%. Видобуток нафти та природного газу зріс відповідно на 0,2% та 0,7% і становив 1456 тис. т і 9,5 млрд куб. м.

В обробній промисловості обсяги продукції проти січня-червня 2004 р. зросли на 5,1%.

У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів обсяги виробництва зросли на 14%.

У легкій промисловості приріст продукції становив 3,5%.

На підприємствах з виробництва деревини та виготовлення виробів з неї обсяги продукції зросли на 20,6%.

У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі проти січня-червня 2004 р. обсяги виробництва зросли на 13,1%.

Підприємства з виробництва неметалевих мінеральних виробів обсяги січня-червня 2004 р. перевищили на 10,9%.

У металургії та в обробленні металу, починаючи з лютого 2005 р., спостерігалося скорочення щомісячних обсягів виробленої продукції проти відповідного періоду минулого року, за підсумками шести місяців 2005 р. воно становило 1,8%.

У машинобудуванні порівняно з січнем-червнем 2004 р. обсяги виробництва продукції зросли на 9,1%. Значний приріст продукції спостерігався у виробництві машин для металургії (32,5%), автомобільного транспорту (32,1%), канцелярських та електронно-обчислювальних машин (25,3%). 

У хімічній та нафтохімічній промисловості обсяги виробництва збільшилися на 13% проти січня-червня 2004 р. Зростання обсягів продукції спостерігалось у хімічному виробництві на 11,7%, з нього у виробництві базової хімічної продукції - на 10,2%, лаків та фарб - на 15,2%, фармацевтичному виробництві - на 16,6%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів - на 34,4%. 

У виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення обсяги продукції порівняно з січнем-червнем 2004 р. скоротилися на 5,6%. Обсяги первинної переробки нафти зменшилися на 7,6% і становили 9,8 млн т. Випуск дизельного палива для транспорту автомобільного та залізничного та мазутів топкових важких знизився відповідно на 6,8% і 10,7%, водночас виробництво бензину моторного зросло на 12,1%.

У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробленої продукції (робіт, послуг) за шість місяців 2005 р. порівняно з відповідним періодом 2004 р. збільшилися на 4,0%. Випуск електроенергії на теплових, атомних і гідроелектростанціях збільшився відповідно на 1%,3%, 6,8% та 10,6%.

Сільське господарство

У січні-червні 2005 р. виробництво продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств проти відповідного періоду 2004 р. зросло на 6,4%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 17,9%, у господарствах населення - на 1,5%. 

Господарствами усіх категорій за січень-червень 2005 р. реалізовано худоби та птиці на забій (у живій вазі) 1093 тис. т (на 5,1% менше порівняно з відповідним періодом 2004 р.), вироблено молока - 6,6 млн т (на 0,5% більше), яєць -6,9 млрд шт. (на 7,4% більше). У сільськогосподарських підприємствах відбулося зростання обсягів реалізації худоби та птиці на забій (на 8,4%), виробництва молока (на 2,6%) та яєць (на 13,7%). У господарствах населення виробництво молока залишилося на минулорічному рівні, зменшився обсяг виробництва м'яса (на 11,1%) та збільшилося виробництво яєць (на 2,8%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 80%, 65% та 56%. 

У сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності поголів'я великої рогатої худоби порівняно  з 1 липня 2004 р. скоротилося на 10,6%, у тому числі корів - на 12,6%, овець і кіз - на 2,9%. Водночас у цих підприємствах спостерігалося зростання поголів'я свиней на 12,4%, птиці - на 27,8%.

Загальний обсяг реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень-червень 2005 р. порівняно з відповідним періодом 2004 р. збільшився на 23%, у тому числі продукції рослинництва - на 61% (з неї тільки на зерно -майже у 3 рази), продукції тваринництва - на 7%. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямками реалізації у першому півріччі 2005 р. порівняно з відповідним періодом 2004 р. зросли на 5% за рахунок зростання цін на продукцію тваринництва на 38%. Ціни на продукцію рослинництва знизилися на 28% (у тому числі на зернові культури - на 41%).

Будівельна діяльність

У січні-червні 2005 р. підприємствами, що працювали за контрактами будівельного підряду, виконано робіт на суму понад 10,0 млрд грн., що на 7,7% менше проти відповідного періоду попереднього року і становить 59,5% обсягів будівельних контрактів, укладених з початку року.

За шість місяців 2005 р. знизили обсяги робіт підприємства 22 регіонів, що не уклали рівноцінних минулорічним контрактів підряду із замовниками. Найбільше падіння відбулось у Рівненській та Хмельницькій областях (відповідно на 41,8% та 40,8%), а також у Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Херсонській та Черкаській областях (на 38,4-22,1%). Разом з тим у п'яти регіонах обсяги підрядних робіт зросли на 3,6-12,6%, що пов'язано в основному з будівництвом житла (Автономна Республіка Крим), виконанням значних обсягів ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах (Житомирська область), здійсненням розвідувального буріння та будівництвом нафтопроводу, нафтових і газових свердловин (Івано-Франківська область), прокладанням кабельних ліній електропередачі та зв'язку (Тернопільська область). Приріст обсягів будівництва у м. Києві (на 6,2%), де виконано 29,5% загальнодержавного обсягу підрядних робіт, забезпечено за рахунок будівництва ліній метрополітену, Дарницького вокзалу, мостів (Труханів острів -Поділ - Троєщина та Київ-Московський - Дарниця), культурно-розважальних, торговельних і готельних комплексів, банківських приміщень та житла.

Транспорт

За перше півріччя 2005 р. підприємствами транспорту перевезено 392,7 млн т вантажів, що на 1,7% менше, ніж за перше півріччя 2004 р. Вантажооборот зменшився на 1,4% і становив 228,5 млрд ткм.

Перевезення вантажів залізницями порівняно з січнем-червнем 2004 р. зменшилося на 3,0%, у тому числі відправлення вантажів - на 2,4%. Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 4,7%, в цілому замовникам доставлено 9,7 млн т вантажів. Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 54,8 млн т вантажів, що на 1,9% більше порівняно з січнем-червнем 2004 р., та виконано вантажооборот у обсязі 8,9 млрд ткм, який зріс на 36,0% за рахунок міжміських і міжнародних перевезень.

Магістральними трубопроводами транспортовано 111,3 млн т вантажів, що на 1,3% менше січня-червня 2004 р. Перекачка газу зросла - на 0,8%, транспортування нафти зменшилося на 8,0%, аміаку - на 0,1%. Транзит газу зріс на 0,1%, нафти -на 2,5%, аміаку знизився - на 2,1%. 

За перше півріччя 2005 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 2,1 млрд пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 51,9 млрд пас. км, що відповідно на 4,1% і на 4,2% більше порівняно з першим півріччям 2004 року.

Фінанси

За даними Державного казначейства України, доходи Зведеного бюджету за січень-травень 2005 р. становили 47,8 млрд грн. (34% до ВВП). В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (74,1% від загальної суми доходів). Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 43,8 млрд грн. (31,2% до ВВП). У структурі видатків Зведеного бюджету 67% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 9,4% - на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема видатки по обслуговуванню боргу - 2,3% (0,7% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу - 1,8% від загальної суми видатків (0,6% до ВВП). Профіцит Зведеного бюджету за січень-травень 2005 р. становив 4 млрд грн. (2,8% до ВВП). 

Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 37,6 млрд грн. (35,2% річних призначень), або 26,7% до ВВП, і на 71,7% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість становив 46,2%, податок на прибуток підприємств -30,5%. У видатках держбюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 34,9 млрд грн. (30,7% річних призначень), або 24,8% до ВВП, переважає фінансування соціально-культурних заходів (47,5% від загальної суми видатків), громадського порядку, безпеки та судової влади (9%), загальнодержавних функцій (8,8%), у тому числі обслуговування боргу (2,6%). Державний бюджет України зведено з профіцитом 2,7 млрд. грн. (1,9% до ВВП).

За даними Національного банку, вимоги банківської системи України за наданими кредитами (включаючи нараховані відсотки) за квітень поточного року збільшилися на 0,6% і на 1 травня 2005 р. становили 106,4 млрд грн., з яких 59,8 млрд грн. - у національній валюті. Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки фізичних осіб (включаючи нараховані відсотки), у національній та іноземній валютах за квітень збільшилися на 3,5% і на 1 травня 2005 р. становили 51,8 млрд грн., з яких 29,7 млрд грн. - у національній валюті.   Фінансовий результат суб'єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-травень 2005 р. становив 24,6 млрд грн. (загальна сума прибутку - 31,5 млрд грн., збитків - 6,9 млрд грн.).

Протягом січня-травня 2005 р. збитково працювало 36,0% підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та зв'язку (48,5%), у будівництві (45,3%) та промисловості (40,6%). 

Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб'єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 червня 2005 р. становила відповідно 324,5 та 419,6 млрд грн. Протягом травня 2005 р. дебіторська заборгованість зменшилась на 0,6%, кредиторська - на 0,8%. У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 89,7% (376,5 млрд грн.), між суб'єктами господарської діяльності України та країн СНД і Балтії - 4,3% (18,0 млрд грн.), із суб'єктами господарської діяльності інших країн - 6,0% (25,1 млрд грн.). У структурі дебіторської заборгованості - відповідно 94,4% (306,5 млрд грн.), 1,6% (5,1 млрд грн.) та 4,0% (12,9 млрд грн.). Найбільші обсяги кредиторської заборгованості перед суб'єктами господарської діяльності країн СНД та Балтії Україна має з Російською Федерацією -12,6 млрд грн. (70,1%) та Туркменістаном - 4,1 млрд грн. (23,0%).

Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 22,5%, кредиторської - 21,2%. Протягом травня 2005 р. обсяги простроченої дебіторської заборгованості збільшилися на 0,8%, кредиторської - на 0,1%.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень-травень 2005 р. становили 14174,8 млн дол. США, імпорту - 13380,2 млн дол. і проти січня-травня 2004 р. збільшилися відповідно на 10,6% та на 24,9%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 794,6 млн дол. (у січні-травні 2004 р. (2098,4 млн дол.). 

Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами зі 185 країн світу. До Туреччини, Італії, Німеччини, Польщі, США, Індії та Китаю здійснювалось 27% експортних поставок. Імпортні надходження з Туркменістану, Німеччини, Китаю, Польщі, Італії, Франції, США разом становили 33,7%. Російська Федерація залишається найбільшим торговельним партнером України (19,2% експортних та 35,8% імпортних надходжень). 

За січень-травень 2005 р. експорт давальницької сировини становив 13,1 млн дол. Імпортовано готової продукції з української давальницької сировини на 9,7 млн дол. Водночас в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 738,1 млн дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1093,2 млн дол.

Серед регіонів найбільші обсяги експорту товарів припадали на м. Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Полтавську та Одеську області. Найбільші імпортні надходження здійснювалися у м. Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Київську та Харківську області.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство 

Оборот підприємств оптової торгівлі за січень-червень 2005 р. становив 209,6 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з січнем-червнем 2004 р. зменшився на 7,5%.

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень-червень 2005 р. становив 65,9 млрд грн., що на 19,8% більше обсягу січня-червня 2004 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 24,7%. В обороті організованих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів. 

Оборот ресторанного господарства у січні-червні 2005 р. проти січня-червня попереднього року збільшився на 2,9% і становив 1,9 млрд грн. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за січень-червень 2005 р. становив 38,7 млрд грн., що у порівнянних цінах на 21,1% більше обсягу січня-червня 2004 року.

Ціни і тарифи

Індекс споживчих цін у першому півріччі 2005 р. становив 106,4% (у відповідному періоді попереднього року - 104,4%). Темпи приросту цін на продовольчі товари (8,3%) випереджали приріст цін (тарифів) на послуги (4,0%) та непродовольчі товари (2,1%).

На продовольчому ринку найбільше (на 32,2-21,2%) подорожчали цукор, овочі, фрукти та картопля. На 16,7-11,1% зросли ціни на рибу і морепродукти, оселедці, м'ясо та птицю, сир і бринзу, ковбасні вироби і копченості. Водночас відбулося суттєве (на 26,7%) здешевлення яєць, на 1,7% та 0,2% відповідно подешевшали пшеничне борошно та макаронні вироби.

Серед непродовольчих товарів найбільше (на 9,2-2,8%) подорожчали пально-мастильні матеріали, автомобілі і автотовари, медикаменти, друковані видання, перев'язувальні та будівельні матеріали. Водночас на 3,0-0,2% подешевшали телерадіотовари, обчислювальна техніка, вироби з натурального хутра, електро- та фотокінотовари.

У сфері послуг найбільше (на 16,8-12,7%) зросла вартість послуг пансіонатів, квартирна плата, послуг міського та автодорожнього транспорту, адвокатів та нотаріусів, авіаційних перевезень та дошкільних закладів.

Індекс цін виробників промислової продукції у першому півріччі 2005 р. становив 108,3% (у відповідному періоді попереднього року - 114,3%). 

У добувній промисловості продукція подорожчала на 35,2%, в обробній промисловості - на 5,7%, у виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води - на 3,2%.

Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-травні 2005 р. становив 110,3% (у відповідному періоді попереднього року - 110,2%). Найбільше зростання цін (на 12,0-10,5%) зафіксовано у будівництві об'єктів добувної промисловості, сільськогосподарського призначення, транспорту та обробної промисловості.

Доходи населення

Номінальні доходи населення за січень-травень 2005 р. порівняно з аналогічним періодом 2004 р. збільшились на 42,4%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 43,8%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, -на 26,2%.

У травні 2005 р. порівняно з квітнем номінальні доходи населення збільшились на 1%, а наявні та реальні наявні -відповідно на 3,8% та 3,1%. 

Наявні доходи у розрахунку на одну особу за травень 2005 р. становили 459,1 грн. проти 442,5 грн. за квітень.

Витрати населення у січні-травні 2005 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшились на 33,2%, приріст заощаджень становив 9407 млн грн.У січні-травні 2005 р. середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована штатному працівнику (без урахування працівників малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців), становила 705,18 грн., що в 1,6 раза перевищило законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи (453 грн.) і на 32,8% - відповідний показник у цьому періоді попереднього року.

Реальна заробітна плата за п'ять місяців з початку року порівняно з відповідним періодом 2004 р. збільшилася на 16,4%.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (з урахуванням економічно активних підприємств, суб'єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також економічно неактивних підприємств) порівняно з початком 2005 р. зросла на 17,1%, або на 190,5 млн грн., і на 1 червня становила 1301,7 млн грн., що дорівнює 14,7% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2005 р., проти 32,9% торік.

Заборгованість працівникам економічно активних підприємств порівняно з 1 січня 2005 р. зросла на 24,3%, або на 141,9 млн грн., і на 1 червня становила 726,9 млн грн., або 55,9% загальної суми боргу. Протягом січня-травня 2005 р. зростання суми боргу економічно активних підприємств мало місце в переважній більшості регіонів за винятком Дніпропетровської та Хмельницької областей, де її сума зменшилась. Найвищі темпи зростання боргу порівняно з початком року спостерігалися у Волинській (у 2,3 раза більше), Закарпатській (у 2,2 раза більше), Черкаській (у 2,1 раза більше), Рівненській (на 98,8%) та Харківській (на 88,5%) областях. Найбільше сума боргу зросла у сільському господарстві (на 59,9 млн грн.), промисловості (на 37,6 млн грн.), операціях з нерухомістю, здаванні під найм та послугах юридичним особам (на 21,6 млн грн.), будівництві (на 10,3 млн грн.) та транспорті і зв'язку (на 8,9 млн грн.). 

В окремих видах економічної діяльності зафіксовано зменшення суми боргу - в оптовій і роздрібній торгівлі (на 9,3%), фінансових установах та організаціях (на 20,0%), авіаційному транспорті (на 31,0%) та рибному господарстві (на 42,3%). З кожних 100 гривень, не виплачених економічно активними підприємствами, 45 заборгували своїм працівникам промислові підприємства, ще 26 - підприємства сільського господарства.

Заборгованість із виплати заробітної плати із бюджетів усіх рівнів на 1 червня 2005 р. становила 3,0 млн грн., або 0,4% обсягу боргу економічно активних підприємств. З них 66,4% становила заборгованість працівникам з виплати компенсацій, пов'язаних з наслідками Чорнобильської катастрофи.

Найбільше заборгували з виплати зазначених компенсацій працівникам підприємств Житомирської (1,1 млн грн.), Київської (0,6 млн грн.) та Рівненської (0,2 млн грн.) областей. Зростання суми заборгованості із виплати заробітної плати відбувалось також на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. З початку 2005 р. ця сума збільшилась на 12,1% і на 1 червня становила 411,6 млн грн.

Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного фонду після повної ліквідації протягом вересня 2000 р. в наступні періоди не виникала. 

Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", протягом травня 2005р . погашена у повному обсязі та на 1 червня 2005 р. відсутня.

За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що перебувають в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій і грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом травня 2005 р. зменшилася в 1,5 раза і на 1 червня 2005 р. становила 266,8 тис. грн., що менше суми заборгованості на 1 червня 2004 р. в 4,6 раза, або майже на 1 млн грн.

У січні-травні 2005 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 701,7 тис. сімей, що становило 80,9% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості 433,9 тис. сімей, у сільській -267,8 тис. сімей. Загальна сума призначених субсидій у січні-травні 2005 р. становила 16,4 млн грн., з них у міській місцевості 14,4 млн грн., у сільській місцевості -2,0 млн грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім'ю у травні 2005 р. становила 21 грн.

Крім того, 503,8 тис. сімей (78,0% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 132,1 млн грн., з них у міській місцевості відповідно 126,3 тис. сімей на загальну суму 37,5 млн грн., у сільській місцевості - 377,5 тис. сімей на 94,6 млн грн. Середній розмір призначеної у травні 2005 р. субсидії цього виду на одну сім'ю становив 257 грн.

У січні-травні 2005 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4260,1 млн грн., що становило 98,2% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у травні на 2,0% і на 10 червня 2005 р. становила 7356,7 млн грн, термін заборгованості населення за всі послуги становив 8,5 місяця.

Ринок праці

У січні-червні 2005 р. послугами державної служби зайнятості скористалися 1905,6 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 2,6% менше, ніж за відповідний період 2004 р. На обліку в державній службі зайнятості на 1 липня 2005 р. перебувало 877,6 тис. громадян, з них кожен другий проживав у сільській місцевості. Серед зазначеної категорії громадян 97,8% мали офіційний статус безробітних, із них двом третинам було призначено допомогу по безробіттю. Кількість зареєстрованих безробітних за червень 2005 р. знизилася на 6,5%, а порівняно з 1 січня - на 12,6% і на 1 липня 2005 р. становила 858,3 тис. чоловік. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому скоротився у червні 2005 р. на 0,3 відсоткового пункта і на 1 липня становив 3,0% кількості населення працездатного віку.

За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж червня 2005 р. скоротилася на 0,7% і на 1 липня становила 205,7 тис., що на 15,8% більше, ніж рік тому. Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 вакансію загалом у червні 2005 р. зменшилося і становило 4 чоловіки. За регіонами значення цього показника коливалося від 0,3 особи у м. Києві до 21 чоловіка у Черкаській області.

За сприяння державної служби зайнятості у червні 2005 р. було працевлаштовано 113,2 тис. чоловік, що на 0,7% більше, ніж у попередньому місяці та на 8,2%, ніж у червні 2004 р. Слід зазначити, що з причини самостійного працевлаштування впродовж червня було знято з обліку дві третини (77,5 тис.) чоловік, крім того, дострокову пенсію оформлено 3,1 тис. 

У червні 2005 р. на громадські роботи направлено 65,6 тис. громадян, не зайнятих трудовою діяльністю. Чисельність громадян, які брали участь у таких роботах, порівняно з травнем 2005 р. скоротилася на 1,2% і на 1 липня 2005 р. становила 23,8 тис. чоловік, або лише 2,7% кількості тих, що перебували на обліку. З метою отримання нової професії або спеціальності державною службою зайнятості на навчання у червні 2005 р. було направлено 13,3 тис. безробітних проти 13,0 тис. чоловік у попередньому місяці. Загалом на початок липня 2005 р. за такими направленнями у навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 34,3 тис. чоловік (4,0% зареєстрованих безробітних).

З Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом червня на допомогу по безробіттю було витрачено 121,1 млн грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 692,0 тис. чоловік, або 80,6% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у червні порівняно з травнем 2005 р. зріс на 4,0%, а з червнем 2004 р. на 29,6% і становив 175,01 грн., що дорівнює 60,3% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (290 грн.). 

Демографічна ситуація

На 1 червня 2005 р. в Україні, за оцінкою, проживало 47100,4 тис. чоловік. Упродовж січня-травня 2005 р. кількість населення зменшилася на 180,4 тис. чоловік. Загальне скорочення населення відбулось виключно за рахунок природного скорочення (184,0 тис. чоловік), у той час як міграційний приріст населення становив 3,6 тис. чоловік. 

Обсяг природного скорочення населення порівняно з січнем-травнем 2004 р. збільшився на 28,8 тис. чоловік (на 18,6%) як за рахунок зменшення кількості народжених на 3,0 тис. (на 1,7%), так і збільшення числа померлих на 25,8 тис. (на 7,8%).

Число прибулих на постійне проживання порівняно з січнем-травнем 2004 р. збільшилося з 15,9 тис. до 16,2 тис. чоловік, а вибулих - зменшилося з 18,1 тис. до 12,6 тис. чоловік. Серед прибулих 83,9% становили іммігранти з країн СНД і 16,1% - з інших країн. Серед вибулих 58,6% виїхало до країн СНД і 41,4% - до інших країн.