2004-08-25

Економіка України: січень-вересень 2001 року

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

    Номінальний валовий внутрішній продукт за орієнтовною оцінкою становив за січень-вересень 2001р. 152006 млн. грн., за вересень - 19393 млн. грн.
    Реальний валовий внутрішній продукт за січень-вересень порівняно з відповідним періодом минулого року становив 109,3%, у вересні - 100,1%.
     У січні-вересні поточного року продовжувалась позитивна динаміка зростання випуску та валової доданої вартості за провідними видами економічної діяльності порівняно з відповідним періодом попереднього року.
    Найбільш значний приріст валової доданої вартості спостерігався в обробній промисловості - 20,1%, оптовій і роздрібній торгівлі - 16,7%, будівництві - 13,8%.

Промисловість

    За 9 місяців 2001р. промисловими підприємствами України вироблено продукції (надано послуг) на суму 114,8 млрд. грн., що на 16,6% більше, ніж за аналогічний період 2000р. Збільшились обсяги продукції за всіма основними видами промислової діяльності.
    У добувній промисловості виробництво продукції за 9 місяців поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилось на 4,1%. Зросли обсяги продукції на підприємствах з видобутку кам'яного та бурого вугілля і торфу на 5,8%, металевих руд - на 1,1%, вуглеводнів - на 1,2%. Збільшено видобуток газу (на 1,3%), газового конденсату (на 2,2%) та марганцевої руди (на 0,2%), випуск вугільного концентрату (на 14,9%), залізорудного та марганцевого агломерату (відповідно на 7,8% і 4%). Поряд з цим скоротився видобуток залізної руди, нафти, готового рядового вугілля.
   В обробній промисловості обсяги виробленої продукції за період з початку року проти січня-вересня 2000р. збільшились на 20,4%. Найвищий приріст продукції серед основних видів діяльності за цей період спостерігався на підприємствах нафтоперероблення (у середньому за місяць він становив близько 80%). У звітному періоді перероблено 11 млн. тонн нафтової сировини, що на 79% перевищує рівень січня-вересня 2000р. Виробництво бензину автомобільного, мазуту топкового та дизельного пального - основних продуктів нафтопереробки -зросло порівняно з січнем-вереснем 2000р. практично у 2 рази.
    У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів обсяги виробництва порівняно з січнем-вереснем 2000р. збільшились на 21,2%. Одержано приріст продукції у виробництві молочних продуктів - 39,7%, кондитерських виробів - 25,3%, переробленні овочів і фруктів - 25,1%, виробництві жирів - 13,1%.
    За період з початку року досягнуто приросту виробництва (17,3%) підприємствами легкої промисловості. Збільшення випуску лляного волокна, бавовняної та лляної пряжі, і відповідно бавовняних та лляних тканин дозволило одержати приріст обсягів продукції в текстильній промисловості (13%). На підприємствах з оброблення деревини та виготовлення виробів з неї обсяги виробництва у січні-вересні поточного року збільшились порівняно з минулим роком на 31,1%.
    У целюлозно-паперовій та поліграфічній промисловості приріст обсягів становив 22,2%.
    На підприємствах з виробництва неметалевих мінеральних виробів обсяги продукції збільшились на 15,9%.
    На підприємствах металургії та з оброблення металу за період з початку року приріст виробництва зменшився і становив 9,4% проти 10,8% у січні-серпні поточного року. Зберігається приріст продукції на підприємствах з виробництва чорних металів (7,5%), труб (18,3%), первинного оброблення сталі (12%), з виробництва кольорових металів (5,5%) та з оброблення металу (18,8%).
    За 9 місяців поточного року виплавка чавуну зросла на 4,5%, сталі - на 8,5% і становили відповідно 20 і 25 млн. тонн.
    У січні-вересні вироблено 1,3 млн. тонн сталевих труб, що на 11% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.
    На підприємствах машинобудування минулорічні обсяги виробництва перевищено на 23%. Збільшилось виробництво продукції майже з усіх основних видів діяльності машинобудування. Високий приріст обсягів зберігається в металургійному машинобудуванні (61,8%), виробництві устатковання для радіо, телебачення та зв'язку (50,9%), авіаційній промисловості (43,6%), машинобудуванні для целюлозно-паперової промисловості (53,6%) та суднобудуванні (30,7%). Зросло виробництво продукції в залізничному (на 19,8%) та сільськогосподарському (15,7%) машинобудуванні, виробництві машин для добувної промисловості і будівництва (21,6%), побутових приладів (на 23,2%) та в автомобілебудуванні (на 2,9%).
    Суттєво збільшилось виробництво сільськогосподарської техніки, зокрема: сівалок тракторних, комбайнів кормозбиральних - у 2 рази, комбайнів зернозбиральних, машин для внесення у грунт органічних добрив, навантажувачів універсальних сільськогосподарського призначення - на 60-78%, машин бурякозбиральних, жаток рядкових та обприскувачів і обпилювачів тракторних - на 37-41%, кормодробарок, культиваторів, косарок та борін дискових тракторних - на чверть.
     Автомобілебудівниками за 9 місяців поточного року вироблено 13,6 тис. штук легкових автомобілів, що на 8% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року, при цьому випуск вантажних автомобілів і автобусів скорочено більш ніж на третину; випуск велосипедів зріс у 22 рази і становив майже 69 тис. штук.
    У хімічній та нафтохімічній промисловості виробництво продукції порівняно з відповідним періодом минулого року зросло на 11,6%. Перевищено минулорічні обсяги продукції у хімічному виробництві на 8,2%, у тому числі в фармацевтичному - на 15,6%.
    На підприємствах з виробництва та розподілення електроенергії обсяги виробництва зросли порівняно з січнем-вереснем минулого року на 2,8%. За 9 місяців поточного року вироблено 123,7 млрд. кВт. годин електроенергії, що на 1,1% більше, ніж за відповідний період минулого року. На теплових та гідроелектростанціях виробництво електроенергії зросло відповідно на 2,7% та 11,1%, атомні електростанції скоротили її виробництво на 2,1%.
    За січень-серпень 2001р. промисловими підприємствами України відвантажено продукції (надано послуг) на 100,3 млрд. грн., з неї на 8,2 млрд. грн. (8,2%) - на бартерних умовах, 77,8 млрд. грн. (77,6%) становили грошові надходження. У січні-серпні 2000р. питома вага бартеру та грошової сплати становила відповідно 18,6% та 65,1%.
    Протягом 9 місяців 2001р. трохи підвищилась інноваційна активність промислових підприємств. Так, впровадженням інновацій у промисловості займалося 1150 підприємств, що на 4,4% більше, ніж у січні-вересні минулогороку.

Сільське господарство

    Загальний обсяг сільськогосподарської продукції за січень-вересень 2001р. порівняно з відповідним періодом 2000р. зріс на 8,6%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності - на 28,3%, що зумовлено значно більшим, ніж торік урожаєм зернових культур. В господарствах населення обсяг продукції скоротився на 1,1% в основному за рахунок меншого, ніж торік (на 20%) урожаю картоплі.
     На 3 жовтня 2001р. всіма категоріями господарств зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) зібрані та обмолочені на площі 13,3 млн. га, або на 93% посіяних площ. В цілому намолочено 37,7 млн. тонн зерна, що у 1,7 раза більше проти минулого року, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами одержано 31,7 млн. тонн, господарствами населення - 6 млн.тонн.
     Кукурудзу на зерно зібрано на площі 372 тис. га (на 23% площ, передбачених до збирання), одержано 1,1 млн. тонн зерна - о 29,8 ц з гектара (торік - по 31,4 ц). Цукрові буряки (фабричні) викопані на площі 242 тис. га, або на чверті передбачених площ. Всього накопано 4,6 млн. тонн коренів при середній урожайності 192 ц з кожного гектара, що практично на рівні минулого року.
     Всіма категоріями господарств одержано 1581 тис. тонн насіння соняшнику при середній урожайності 10,1 ц з гектара (у минулому році відповідно 2046 тис. тонн та 13,8 ц), в тому числі сільськогосподарськими підприємствами одержано 1304 тис. тонн (по 9,9 ц з гектара). Незібраними залишились більше третини площ.
     Картоплю викопано на площі 1532 тис. га, овочеві культури зібрано на 347 тис. га. Всього одержано 15,6 млн. тонн картоплі (по 102 ц з кожного гектара) та 3,6 млн. тонн овочів (по 103 ц).
     У господарствах всіх категорій за 9 місяців поточного року виробництво м'яса (реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі) становило 1523 тис. тонн, що на 12% менше порівняно з відповідним періодом 2000р., молока - 10,8 млн. тонн (на 6% більше), яєць - 7,8 млрд. штук (на 10% більше). У сільськогосподарських підприємствах скоротилася реалізація на забій худоби та птиці (на 29%), майже на рівні минулорічного періоду залишилося виробництво молока (99,5%), але зросли обсяги виробництва яєць (на 19%). У господарствах населення порівняно з січнем-вереснем 2000р. зросли обсяги виробництва молока (на 9%), яєць (на 5%), але скоротилася реалізація худоби та птиці на забій (на 4%).
     У сільськогосподарських підприємствах продовжується заготівля кормів. Станом на 1 жовтня поточного року було скошено сіяних та природних трав з площі 2988,3 тис. га (87,6% до минулого року). Заготовлено кормів усіх видів, включаючи зернофураж, 8426 тис. тонн кормових одиниць, що на 1194 тис. тонн (на 16,5%) більше проти аналогічної дати минулого року. Засипка зернофуражу становила 2259 тис. тонн кормових одиниць (торік - 1583 тис. тонн к. од.). Грубих кормів заготовлено 4201 тис. тонн кормових одиниць (на 30% більше). У розрахунку на одну умовну голову припадало по 15 ц кормових одиниць проти 12 ц кормових одиниць на 1 жовтня 2000р.
     Обсяги бартерних угод в загальній реалізації сільськогосподарської продукції становили 7,8% ( за 9 місяців 2000р. - 18%).

Інвестиційна діяльність

    За 9 місяців поточного року порівняно з відповідним періодом минулого року досягнуто значного приросту інвестицій в основний капітал. За І квартал їх обсяги збільшились на 23,7%, за І півріччя - на 23,6%, за звітний період - на 25,2%. З початку року підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 17,5 млрд. грн. інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень) та введено в дію основних фондів за фактичною вартістю на 12,7 млрд. грн.
     Обсяги інвестицій в основний капітал зросли майже у всіх рег‡онах України (крім Запорізької, Черкаської, Полтавської, Чернігівської областей та м. Севастополя).

Транспорт

     За січень-вересень 2001р. підприємствами транспорту перевезено 565 млн. тонн вантажів, що на 1,8% більше, ніж за цей же період минулого року, вантажооборот зріс на 1,2% і становив 293,1 млрд. тонно-кілометрів.
     З початку року залізницями відправлено 230,9 млн. тонн вантажів та забезпечено приріст в цілому на 6,8%, у тому числі на Південно-Західній залізниці - на 23,5%, Одеській - на 17,3%, Донецькій - на 7,2%, Придніпровській - на 3,7%, Львівській та Південній залізницях - на 2,4%. Морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 1,5%, в тому числі у закордонному плаванні - на 3,8%. На автомобільному транспорті зберігається тенденція збільшення обсягів міжобласних та міжнародних перевезень. Вантажооборот автомобільного транспорту зріс на 13,1% і досяг 6 млрд. ткм.
     Магістральними трубопроводами транспортовано 167,2 млн. тонн вантажів, що на 1,1% менше, ніж за січень-вересень 2000р. за рахунок скорочення обсягів перекачування газу на 5,5%. Обсяги транспортування нафти зросли в цілому на 8,9%, її транзиту - зменшилися на 1,9%, аміаку - відповідно зросли на 13,4% та 8,6%.

Фінанси

    Доходи Зведеного бюджету за січень-серпень 2001р. (за даними Державного казначейства) становили 34,8 млрд. грн. (26,3% до ВВП), що становить 65,8% від річних призначень.
     Видатки Зведеного бюджету становили 33,4 млрд. грн. (25,2% до ВВП), що становить 63,2% від річних призначень. У структурі видатків Зведеного бюджету значну питому вагу становили витрати на соціально-культурні заходи - 46% (15,4 млрд. грн.). На підтримку галузей економіки витрачено 5,1 млрд. грн., або 15,3% загального обсягу видатків.
     Видатки з обслуговування державного боргу становили 2,4 млрд. грн. (1,8% до ВВП), або 7,3% від суми видатків, у тому числі на обслуговування зовнішнього державного боргу витрачено 1,3 млрд. грн. (1% до ВВП), або 3,9% відповідно.
     Профіцит Зведеного бюджету за січень-серпень 2001р. становив 1,4 млрд. грн. (1,1% до ВВП).
     Державний бюджет по доходах виконано у сумі 25,1 млрд. грн. (59,8% річних призначень), або 18,9% до ВВП (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) і на 57,5% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість становить 46,2%, податок на прибуток підприємств -28,8%.
     У видатках Державного бюджету, що становили 24,3 млрд. грн. (55,7% річних призначень), або 18,3% до ВВП, значну частку становили видатки на фінансування соціально-культурних заходів - 23,1% (5,6 млрд. грн.), витрати на підтримку галузей економіки - 11,4% (2,8 млрд. грн.), на обслуговування державного боргу - 10% (2,4 млрд. грн.).
     Державний бюджет України зведено з профіцитом 0,8 млрд. грн. (0,6% до ВВП).
     Фінансовий результат суб'єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-серпень 2001р. становив 15,7 млрд. грн. (загальна сума прибутку становила 25,7 млрд. грн., збитків - 9,9 млрд. грн.).
     По промислових підприємствах фінансовий результат за цей період становить 11,2 млрд. грн., його основну частину (71,5%) створено у трьох галузях - чорній металургії, електроенергетиці та паливній промисловості. За видами економічної діяльності найбільші обсяги фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування належать підприємствам промисловості - 9,4 млрд. грн., з неї: в обробній - 5,7 млрд. грн., з розподілення електроенергії, газу та води - 2,5 млрд. грн., в добувній - 1,2 млрд. грн. Також значним був фінансовий результат на транспорті - 3 млрд. грн. та на підприємствах оптової й роздрібної торгівлі, торгівлі транспортними засобами, з надання послуг з ремонту - 1 млрд. грн.
     Протягом січня-серпня 2001р. збитково працювало 44% підприємств, що на 4 відсоткових пункти менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Найбільше таких підприємств і організацій у матеріально-технічному постачанні та збуті (65%), на транспорті (62%) та у заготівлі (59%).
     Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб'єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 вересня цього року становила відповідно 215,8 та 274 млрд. грн. Протягом серпня 2001р. дебіторська заборгованість збільшилась на 1%, кредиторська - на 0,5% (2,1 та 1,4 млрд. грн. відповідно). Порівняно з початком року дебіторська заборгованість зросла на 16,5%, кредиторська - на 6%.
     У структурі кредиторської заборгованості частка заборгованості між підприємствами України становила 86,1% (235,8 млрд. грн.), між суб'єктами господарської діяльності України та країн-республік колишнього СРСР - 6,8% (18,7 млрд. грн.), із суб'єктами господарської діяльності інших країн - 7,1% (19,5 млрд. грн.). У структурі дебіторської заборгованості - 95% (205 млрд. грн.), 2,5% (5,5 млрд. грн.), 2,5% (5,3 млрд. грн.) відповідно.
     Найбільші обсяги кредиторської заборгованості у сумі заборгованості перед суб'єктами господарської діяльності країн-республік колишнього СРСР Україна має з Російською Федерацією - 16,1 млрд. грн. (86,1%) та Туркменістаном - 2 млрд. грн. (10,5%).
     Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 42,4%, кредиторської -41,7%.
     Станом на 1 серпня 2001р. кількість комерційних банків, розташованих на території України, становила 193.
     Встановлена облікова відсоткова ставка Національного банку за липень 2001р. становила 19%. Залишки кредитних вкладень банківської системи України за липень збільшились на 1,1%, або на 0,4 млрд. грн., і на 1 серпня поточного року становили 35,8 млрд. грн., з яких 17,6 млрд. грн. - у національній валюті.
     Залишки вкладів населення в національній та іноземній валюті у комерційних банках України за липень 2001р. збільшились на 2,5% і становили на 1 серпня 8,6 млрд. грн.

Зовнішня торгівля

    Оборот зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2001р. становив 20777,10 млн. дол. США і проти січня-серпня 2000р. збільшився на 14,6%. При цьому обсяги експорту збільшились на 16,8%, імпорту - на 12,3% і становили відповідно 10701,46 млн. та 10075,64 млн. дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становить 625,82 млн. дол. проти 188,40 млн. дол. у січні-серпні 2000р.
     Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами із 187 країн світу.
     Основу товарної структури експорту становили поставки чорних металів - 31,5%. Понад 42% експорту припадало на поставки механічних та електричних машин, устаткування та механізмів, мінеральних продуктів, продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, виробів з чорних металів, текстилю та текстильних виробів, алюмінію та виробів з нього.
     Частка поставок, які здійснювались за умови товарообмінних (бартерних) операцій, становила 0,4% (у січні-серпні 2000р. -1,8%) від загального обсягу експорту та 0,3% (у січні-серпні 2000р. - 1,4%) від загального обсягу імпорту.
     У січні-серпні 2001р. експорт української давальницької сировини становив 133,1 млн. дол. Імпортовано готової продукції з української давальницької сировини на 50,4 млн. дол.
     У той же час в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 673,3 млн. дол. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1144,1 млн. дол.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

    Оборот підприємств оптової торгівлі за 9 місяців 2001р. становив 164,8 млрд. грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 18,8%.
     Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяги продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами) за цей період становив 39,5 млрд. грн., або на 8,9% більше рівня 9 місяців 2000р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 36%.
     Оборот ресторанного господарства (громадського харчування) у січні-вересні 2001р. проти відповідного періоду попереднього року збільшився на 6,5% і становив 1,8 млрд. грн.
     За 9 місяців 2001р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства становив 24,5 млрд. грн., що у порівнянних цінах на 11,5% більше обсягу відповідного періоду 2000р.
     У задоволенні потреб населення у товарах значне місце належить ринкам. За рахунок організованих ринків у січні-вересні поточного року формувалось 28,2% загального обсягу продажу споживчих товарів. В обороті цих ринків більше третини обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Ціни і тарифи

    Індекс споживчих цін (індекс інфляції) з початку 2001р. становив 103,7% (у відповідному періоді попереднього року -121,6%). На споживчому ринку у січні-вересні поточного року ціни (тарифи) на продовольчі товари та послуги зростали швидше, ніж на непродовольчі товари (на 4,5%, 3,9% та 0,6%).
     Індекс цін виробників промислової продукції за 9 місяців 2001р. становив 101,4% (за відповідний період попереднього року - 115,6%).

Доходи населення

    Номінальні грошові доходи населення за січень-серпень 2001р. порівняно з аналогічним періодом 2000р. збільшились на 24,5% і становили 67030 млн. грн., а реальні грошові доходи, визначені за винятком обов'язкових платежів, добровільних внесків та з урахуванням впливу інфляції, зросли на8,6%.
     Середньомісячний грошовий доход у розрахунку на душу населення за січень-серпень 2001р. становив 170,4 грн. проти 135,7 грн. за аналогічний період 2000р.
     Грошові витрати та заощадження населення за січень-серпень 2001р. становили 64220 млн. грн., що на 24,7% більше порівняно з відповідним періодом 2000р.
     Номінальна заробітна плата одного штатного працівника за січень-серпень 2001р. становила в середньому за місяць 295 грн., що на 38,3% більше, ніж у відповідному періоді 2000р.
     Реальна заробітна плата за січень-серпень цього року порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 18%. У серпні стосовно липня поточного року темп її приросту становив 0,8%.
     Сума заборгованості із виплати заробітної плати за останні 12 місяців зменшилась на 2,4 млрд. грн., або на 59,1% і становила на 10 вересня 2001р. 3,4 млрд. грн. За період з початку року вона скоротилася на 1,5 млрд. грн., або на 30% відповідно.
     Сума невиплаченої заробітної плати на 10 вересня дорівнювала майже місячному фонду оплати праці, нарахованого всім працівникам. Більшу її частину (55,5%) становить борг за 2000р. і попередні роки, решту (44,5%) - борг із заробітної плати, що нарахована за січень-серпень поточного року.
     Вчасно не отримали заробітну плату 4,1 млн. осіб, або 31,2% зайнятих в галузях економіки. Сума боргу на одного працівника становила в середньому 849 грн. Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000р. в наступні періоди не виникала.
     Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", протягом серпня поточного року зменшилась на 2,2%, або на 0,3 млн. грн і на 1 вересня 2001р. складала 11,2 млн. грн., що менше суми заборгованості на початок 2001р. у 5,5 раза та у 7,4 раза порівняно з відповідним періодом минулого року. У серпні фактично профінансовано в рахунок погашення заборгованості 15,7 млн. грн. (58,3% від потреби). За січень-серпень 2001р. 2537 тис. сімей призначені субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії, що становило 96% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міській місцевості - 2156,6 тис., в сільській - 380,4 тис. сімей.
     Загальна сума призначених субсидій за січень-серпень 2001р. становила 114,5 млн. грн., при цьому у міській місцевості цей показник становив відповідно 101,9 млн. грн., сільській -12,6 млн. грн.
     Середня сума призначеної субсидії на одну сім'ю у серпні 2001р. становила 43 грн. У січні-серпні 2001р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 3768,3 млн. грн., що становило 83,3% нарахованих за цей період сум.
     Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги на 10 вересня 2001р. становила 6829,2 млн. грн.

Ринок праці і демографічна ситуація

    На зареєстрованому ринку праці у вересні, як і попередні сім місяців, спостерігалось подальше скорочення обсягів безробіття на тлі зростання попиту на робочу силу.
     У пошуках роботи до державної служби зайнятості впродовж означеного місяця звернулося 138,3 тис. незайнятих громадян, що на 10,9 тис. чоловік (8,6%) більше, ніж у серпні. Серед них 87,9 тис. чоловік, або 63,5% отримали статус безробітного, що на 3,2 відсоткового пункта менше, ніж за серпень поточного року. Кількість громадян, які мали статус безробітного, за рік скоротилася на 14,2%, у тому числі за останній місяць - на 1,6%, і становила на початок жовтня 984,6 тис. чоловік.
     Із кожних 100 безробітних, які перебували на обліку на початок жовтня, 51 раніше займали робочі місця, 31 - посади службовців, решта - особи без професії або такі, які займали місця, що не потребують спеціальноїпідготовки.
     Зменшення абсолютної чисельності безробітних призвело до зниження рівня зареєстрованого безробіття з 4,2% на 1 жовтня попереднього року до 3,6% працездатного населення працездатного віку на цю ж дату поточного року.
     У вересні збереглася тенденція до зростання попиту на робочу силу. Так, за повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць та вакантних посад порівняно з початком року зросла у 1,7 раза і становила на початок жовтня 2001р. 117,4 тис.
     Зростання кількості вільних робочих місць (вакансій) при скороченні чисельності незайнятих громадян за останні 12 місяців призвело до зниження навантаження в середньому на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) з 15 до 9 чоловік на 1 жовтня 2001р.
     В умовах зростання кількості вільних робочих місць збільшується можливість забезпечення роботою незайнятих громадян. Так, за сприянням служб зайнятості у вересні 2001р. було працевлаштовано 76,1 тис. чоловік, що більш ніж на третину (на 31,3%) перевищує обсяги працевлаштування за відповідний місяць 2000р. та на 16,1% більше, ніж у серпні поточного року. Серед працевлаштованих - більш ніж половину (52,8%) становили жінки, 37,2% - особи у віці до 28 років, 14% - особи, які потребують особливого соціального захисту.
     З обліку державної служби зайнятості впродовж вересня з різних причин (включаючи самостійне працевлаштування) було знято 71,7 тис. чоловік, що майже на рівні кількості (94,2%) працевлаштованих. Крім того, дострокову пенсію було оформлено для 2,5 тис. чоловік.
     Важливим напрямком роботи щодо підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка та перепідготовка. З метою отримання нової професії або спеціальності державними службами зайнятості було направлено на навчання у вересні 13,2 тис. безробітних проти 12 тис. чоловік у відповідному місяці 2000р. Загалом за направленням цих установ на 1 жовтня 2001р. в навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 27 тис. чоловік, з яких 99,7% становили безробітні, дві третини (67,4%) - жінки, більш ніж половину (59,3%) - особи у віці до 28років.
     Громадські роботи є важливим заходом тимчасового працевлаштування незайнятого населення. Чисельність громадян, які брали участь у таких роботах, порівняно з даними на початок жовтня 2000р., зменшилася (на 12,6%) та становила на 1 жовтня 2001р. 12,1 тис. чоловік, або 1,2% чисельності незайнятого населення, яке перебувало на обліку в державній службі зайнятості на цю дату.
     З Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, на допомогу безробітним протягом вересня було витрачено 51,1 млн. грн. Середньооблікова чисельність безробітних, які її отримали, становила 641,6 тис. чоловік. Середній розмір допомоги становив 79,71 грн., або 67,6% від законодавчо встановленого мінімального рівня заробітної плати.
     На 1 жовтня 2001р. кількість наявного населення України, за оцінкою, становила 49 млн. чоловік. За січень-вересень поточного року кількість населення зменшилася на 288 тис. чоловік.

Державний комітет статистики України