2011-10-11

Деякі питання будівництва підземних відділень алергологічних лікарень на території Солотвинського родовища кам’яної солі Закарпатської області

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 вересня 2011 р. № 1025
Київ

Деякі питання будівництва підземних
відділень алергологічних лікарень на
території Солотвинського родовища
кам’яної солі Закарпатської області

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розроблення проектно-кошторисної документації та початку робіт з будівництва підземних відділень алергологічних лікарень на території Солотвинського родовища кам’яної солі Закарпатської області, що додається.

2. Внести до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. № 334 “Деякі питання використання у 2011 році державних капітальних видатків” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 24, ст. 999, № 35, ст. 1440, № 44, ст. 1785, № 46, ст. 1884) такі зміни:

1) у підпункті 3:

в абзаці першому цифри “70404,3” замінити цифрами “60404,3”;

абзац шостий виключити;

доповнити пункт підпунктом 20 такого змісту:

“20) Закарпатській обласній державній адміністрації — 10 000 тис. гривень для розроблення проектно-кошторисної документації та початку робіт з будівництва підземних відділень алергологічних лікарень на території Солотвинського родовища кам’яної солі Закарпатської області.”.

Прем'єр-міністр України                                                                     М. АЗАРОВ

Урядовий портал