2022-01-14

Державне підприємство оскаржило бездіяльність Держгеонадр

З даного об’єму, дванадцять рішень були винесені на користь Служби, сім рішень і дві постанови – на користь протилежної сторони.

ДП «Мурафський кар`єр» звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з адміністративним позовом до Держгеонадр з наступними позовними вимогами:

- визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо не розгляду заяви на продовження строку дії спеціального дозволу №4934;
- зобов`язати відповідача продовжити строк дії дозволу на строк його анулювання з 22 листопада 2013 року по 23 жовтня 2019 року.

Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що відповідач протиправно не розглянув подану ДП «Мурафський кар`єр» заяву про продовження строку дії спеціального дозволу №4934 та не продовжив строк дії вказаного дозволу у зв`язку з набранням законної сили рішенням суду про визнання протиправним анулювання дозволу.

Відповідачем було подано відзив на позовну заяву, в якому зазначено, що ДСГНУ не погоджується із заявленими позовними вимогами, оскільки заяву позивача було розглянуто у встановленому законодавством порядку та, у зв`язку з ненаданням повного пакету документів, вказану заяву повернуто; продовження строку дії дозволу є дискреційними повноваженнями відповідача, а отже суд не може зобов`язати Держгеонадра видати спеціальний дозвіл на користування надрами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва частково задовольнив позов ДП «Мурафський кар`єр»: визнано протиправною бездіяльність ДСГНУ щодо не розгляду заяви про спецдозвіл, а також зобов’язано Держгеонадра розглянути заяву.

В решті позовних вимог було постановлено відмовити.