2007-10-09

ЦК галузевої профспілки ініціює огляди-конкурси громадських інспекторів з охорони праці

25 вересня 2007 року відбулося засідання Президії Центрального Комітету профспілки працівників геології, геодезії та картографії України, на якому з-поміж іншого було розглянуто питання «Про стан охорони праці та хід підготовки виробничих об`єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2007-2008 рр. в КП «Кіровгеологія».

У ході засідання відзначалося, що на підприємстві проводиться значна робота, спрямована на створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничо-побутових умов на об`єктах робіт, активізацію галузевого та громадського контролю за станом виробничої безпеки. Щорічно проводиться навчання профспілкового активу із залученням фахівців підприємства, працівників Держгірпромнагляду та інших наглядових органів. Регулярно, в установлені терміни, проводиться навчання керівного складу підприємства та структурних підрозділів з питань охорони праці з наступною перевіркою знань за участю представників державного нагляду.

Завдяки спільним діям керівництва «Кіровгеології» та профспілкової організації підприємства за звітний період 2007 року вдалося уникнути випадків виробничого травматизму.

Водночас на засіданні говорили й про певні недоліки в організації охорони праці на підприємстві, зокрема йшлося про недостатнє приділення уваги контролю за технічним станом транспортних засобів перед виходом на лінію, недоукомплектування обладнанням та інструментами для перевірки технічного стану транспортних засобів контрольно-технічних пунктів тощо.

З метою сприяння підвищенню рівня безпеки та поліпшенню умов праці працівників галузі ЦК профспілки ініціює проведення оглядів-конкурсів на кращого громадського інспектора з охорони праці з внесенням відповідних доповнень у колективні договори. До кінця року ЦК профспілки планує розробити положення про огляд-конкурс на кращого громадського інспектора з охорони праці та проводити його раз на рік.

Також ЦК профспілки готове доручити групі повноважних представників від ЦК профспілки провести переговори з Державною геологічною службою та Державною службою геодезії, картографії та кадастру щодо внесення до Галузевої угоди пропозиції про заохочення громадських інспекторів і встановлення доплат водіям за здійснення самоконтролю за експлуатацією автотранспорту.

Продуктивний горизонт