2004-08-25

Бюджетні пріоритети нафтогазового комплексу

Кабінет Міністрів України розглядає проект Державного бюджету України на 2003 рік. На жаль, у ньому збережено тенденцію посилення податкового тиску на нафтогазову галузь. Виходячи із прогнозованого балансу надходження газу від власного видобутку, в оплату за російський транзит територією України на 2003 рік, умов чинної цінової політики, що регулюється державою (незмінність цін на газ для населення та бюджетної сфери з 1999 року), податкового навантаження на галузь, НАК "Нафтогаз України" провела попередні розрахунки бюджету компанії на 2003 рік.

Вони свідчать, що підприємства нафтогазового комплексу у 2003 році працюватимуть в умовах постійного дефіциту коштів на капіталовкладення, що не дасть змоги цілком виконати поставлені завдання. Особливо це стосується підприємств, що видобувають, транспортують та реалізують природний газ.

Без економічного обгрунтування

Головною проблемою для галузі є значне податкове навантаження, яке практично паралізує фінансово-господарську діяльність підприємств, їх розвиток та технічне переозброєння.

Очікуваний фінансовий результат діяльності нафтогазового комплексу в 2003 році прямо залежить від фінансово-економічних та законодавчих умов, в яких працюватимуть його підприємства.

Зокрема, в умовах діючого в 2002 році оподаткування сума доходів підприємств з видобутку газу становитиме 2 224 785 тис. гривень. Проте після податкових платежів - 1 026 620 тис. грн., відшкодування необхідних виробничих та інших операційних витрат у сумі 615 230 тис. грн., а також амортизації 647 668 тис. грн. очікуються збитки в сумі 64 733 тис. гривень.

Тож проблеми цінової політики та податкових платежів були і залишаються в галузі головними. Нині за неможливості підвищення цін на природний газ через їх державне регулювання, для видобувних підприємств актуальним питанням є необгрунтовано завищені суми рентної плати до бюджету за видобуті газ та нафту, нарахування і сплату яких підприємства змушені здійснювати без врахування техніко-економічних умов розробки родовищ. Ставки рентної плати за видобуті газ та нафту, без наукового обгрунтування та врахування пропозицій НАК "Нафтогаз України", щорічно встановлюються законом про бюджет на черговий рік. Зокрема, ставки рентної плати на поточний рік встановлені на природний газ на рівні 2001 року - 28,9 грн. за 1000 куб. м., а за нафту безпідставно збільшені майже втричі - 52,02 грн. за 1 тонну.

Аналогічна ситуація зі сплатою рентної плати повторюється і під час формування бюджету України на 2003 рік: прогнозується встановлення ставок рентної плати на газ на рівні 2002 року.

За умови застосування запропонованої НАК "Нафтогаз України" системи диференційованих ставок рентних платежів на газ власного видобутку сума ренти з видобутку газу в 2003 році очікується в сумі 106 645 тис. грн. (замість 429 755 тис. грн.). За рахунок зменшення податкового навантаження на підприємства зможемо одержати чистий прибуток у сумі 142 932 тис. грн. (замісь збитків 64 733 тис. грн. за чинних умов оподаткування).

Враховуючи звернення газовидобувних підприємств, компанія пропонує змінити механізм нарахування та сплати платежів рентної плати на газ до бюджету шляхом запровадження системи диференційованих ставок рентних платежів на газ власного видобутку, залежно від гірничо-геологічних, екологічних та економічних умов їх видобутку. Натомість встановити ставку рентної плати за видобутий газ у розмірі не більш як 9 грн. за тис. куб. м. Це дасть змогу видобувним підприємствам додатково спрямувати на капіталовкладення майже 150 млн. гривень.

Щоб узяти - потрібно вкласти

Для реконструкції і розвитку нафтогазотранспортної системи та забезпечення обсягів видобутку вуглеводнів, встановлених постановою уряду від 21.06.01 N 665, Національною програмою "Нафта і газ України до 2010 року" на 2003 рік передбачено капітальні вкладення в сумі 8,1 млрд. грн., з них для НАК "Нафтогаз України" 7,67 млрд. грн.

НАК "Нафтогаз України" експлуатує 216 родовищ вуглеводнів, з яких близько 70% експлуатуються від 10 до 58 років. З них уже видобуто до 80% розвіданих запасів. Промислова потужність їх неухильно зменшується, тож щорічне природне падіння обсягів видобутку газу становить 1,5 млрд. куб. м. У 2003 році може бути призупинена розробка двох основних родовищ ВАТ "Укрнафта" - Сахалінського та Андріяшівського.

Стабілізація видобутку, а тим паче його нарощування, можливі тільки за умови відкриття нових родовищ і негайного їх введення в експлуатацію.

Для виконання в 2003 році завдань з видобутку нафти, природного газу, конденсату треба облаштувати і ввести в експлуатацію п'ять установок комплексної підготовки нафти і газу (Степна, Рубанівська, Макунівська, Верещицька, Яблунівська) та підключити на нових і діючих родовищах 91 нафтову та газову свердловини. Також у 2003 році потрібно виконати комплекс робіт з сейсморозвідки та 210 тис. м проходки в розвідувальному бурінні.

Для введення в експлуатацію нових газових та нафтових свердловин проходка в експлуатаційному бурінні в 2003 році має становити 315 тис. метрів.

На родовищах, де внаслідок виснаження пластові тиски знижуються до величин, які не забезпечують подачу газу до споживачів, передбачено закінчити реконструкцію Хрестищенської дотискуючої компресорної станції, що дасть можливість збільшити видобуток газу на 130-180 млн. куб м на рік.

А ще треба підтримувати в робочому стані експлуатаційні свердловини, що потребує дорогого спеціального обладнання.

Необхідний мінімальний обсяг інвестицій на 2003 рік для забезпечення видобутку вуглеводнів становить 2650 млн. грн. Саме тому компанія пропонує зменшити ставки рентної плати на газ.

Транзит і податки

Другий важливий чинник, який істотно впливатиме на результати роботи нафтогазового комплексу в 2003 році, - це умови транзиту природного газу та нафти через територію України.

31 грудня 2002 року закінчується термін дії ст. 7 Закону України "Про Державний бюджет на 2002 рік", яка звільняла транзит газу та нафти територією України від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

В умовах застосування з 01.01.2003 року ПДВ на транзит природного газу платежі до бюджету із цього податку становитимуть 1 947 303 тис. гривень. А загальна сума платежів до бюджету в галузі транспортування зросте до рівня 5 249 915 тис. грн., що становитиме 93,7% від суми вартості товарної продукції та послуг. Тобто сума платежів до бюджету практично зрівняється з сумою власних доходів компанії (5 598 270 тис. грн.). Враховуючи виробничі витрати підприємств у сумі 1 965 605 тис. грн., збитки компанії у транспортуванні газу очікуються в сумі 3 814 951 тис. гривень.

Крім того, в 2003 році потрібно НАК "Нафтогаз України" погасити боргові зобов'язання перед ВАТ "Газпром" у сумі 1 200 711 тис. грн. та заборгованість перед Міністерством оборони України в сумі 181 500 тис. гривень.

За такого фінансового результату виконати сповна боргові зобов'язання реально неможливо. Тому компанія пропонує на 2003 рік зберегти наявний в 2002 році порядок застосування ПДВ на транзит природного газу і нафти та відрахування від плати за транзит природного газу визначити у сумі не більш як 500 млн. грн. на рік.

Якщо не зменшити податковий тиск, то компанії для виконання покладених на неї функцій доведеться збільшити ціну реалізації природного газу для всіх категорій споживачів. Інакше нафтогазова галузь України почне стрімко втрачати свою конкурентоздатність.

Усупереч законодавству

Доречно нагадати, що пункт 2.8 Бюджетної резолюції 2000 року визначає, що прибуткова частина держбюджету має формуватися тільки за рахунок податків, зборів та платежів, чітко визначених частиною другою ст. 7 Закону України "Про систему оподаткування", а також передбачено, що, відповідно до частини четвертої ст. 28 Закону України "Про бюджетну систему", Законом України про Державний бюджет України неможливо встановлювати нові, змінювати чи скасовувати наявні податки. При цьому наголошувалося на необхідності відмовитися від практики введення законом про Державний бюджет України нових обов'язкових платежів та їх ставок для суб'єктів підприємницької діяльності окремих галузей економіки.

Незважаючи на це, було встановлено новий вид відрахувань - від плати за транзит природного газу територією України. Компанія не раз наголошувала, що введення зазначеного платежу суперечить чинному законодавству, а також Закону України від 6 лютого 1998 року "Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних ефектів".

Водночас ціни на природний газ для населення і бюджетних організацій та установ, які підлягають державному регулюванню, починаючи з 1999 року, залишаються незмінними. На виконання урядових рішень НАК "Нафтогаз України" зберігає на рівні 1999 року і ціну на природний газ для підприємств комунальної теплоенергетики, хоча ціни на газ для зазначеної категорії споживачів не підлягають державному регулюванню. На час затвердження цін на природний газ, споживачами відшкодовувалося 80% вартості витрат, пов'язаних з видобуванням, закупівлею, транспортуванням, постачанням природного газу та необхідного розміру капіталовкладень. Сьогодні витрати відшкодовуються лише на 50%, у зв'язку з чим компанія щорічно недоотримує близько 4 млрд. гривень, потрібних для їх розвитку.

Зменшити податки чи збільшити ціну

В останні роки у зв'язку з недостатнім фінансуванням щорічних програм з реконструкції і техпереоснащення газотранспортної системи її технічний стан викликає велике занепокоєння. Із її загальної довжини (36,7 тис. км) уже відпрацювали свій амортизаційний термін майже 23% газопроводів. Структура газопроводів з терміну експлуатації така: понад 33 роки - 23%, від 33 до 10 років - 64%, до 10 років - 13%. Динаміка оновлення за останні роки газопроводів і компресорних станцій має такий вигляд (див. таблицю).

Як видно з таблиці, щорічні плани оновлення газотранспортної системи систематично не виконуються. З кожним роком ГТС України старіє і, безумовно, викликає потребу в збільшенні фінансування робіт з її реконструкції та капремонту.

Для виконання встановлених на 2003 рік завдань з транспортування газу потрібно замінити на компресорних станціях 197 газоперекачувальних агрегатів, з яких за останні роки замінено тільки 7 одиниць. За таких темпів реконструкція розтягнеться на десятки років. Потребують реконструкції та переоснащення підземні сховища газу, що підвищить ефективність та надійність постачання природного газу споживачам в осінньо-зимовий період.

На 2003 рік заплановано модернізацію систем автоматики, телемеханіки, зв'язку та газовимірювань, що дасть можливість поліпшити надійність управління системою газопроводів. На виконання вимог Європейської комісії в найближчі роки планується впровадити трирівневу систему телемеханіки експортних газопроводів для автоматичного контролю та реєстрації транспортних потоківгазу.

Реалізація програми реконструкції, техпереоснащення та розширення газотранспортної системи компанії з урахуванням невиконаних робіт у попередні роки потребує в 2003 році інвестування 2724,0 млн. грн.

Програма розвитку нафтотранспортної системи на 2003 рік передбачає вкладення капітальних нафтопроводів, розбудови української частини Євроазійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) та інтеграції нафтопроводів "Дружба"-Адрія, створення умов для перекачування додаткових обсягів російської та казахської нафти на нафтопереробні (НПЗ) заводи України в напрямку портів Одеси.

У 2003 році завершується будівництво дільниці нафтопроводу "Дружба" (112 км) в обхід його аварійної частини в гірській зоні зсуву.

Триває будівництво об'єктів нафтового терміналу "Південний" (МНПК). Щоб приймати та відвантажувати на танкери різні сорти нафти та нафтопродукти, у тому числі мазуту, на МНПК заплановано будівництво залізничної естакади приймання - відпуску важких та легких сортів нафти. Для приймання, зберігання, створення нормативних запасів нафти та її обліку на кінцевому пункті з'єднувального нафтопроводу НПК "Південний"-Броди передбачено введення в експлуатацію в 2003 році першого в Україні резервуара нової двостінної конструкції місткістю 75 тис. куб м.

Загальний обсяг капітальних вкладень у нафтотранспортну систему на 2003 рік становить 395,0 млн. грн., або 73% від обсягу капітальних вкладень, передбачених Національною програмою "Нафта і газ України до 2010 року".

Якщо на 2003 рік буде продовжено чинний у 2002 році порядок сплати ПДВ за транзит газу і нафти та зменшено відрахування від плати за транзит газу до бюджету до 500 млн. грн., з'явиться можливість забезпечити надійність газотранспортної системи, відшкодування необхідних витрат підприємств для виконання експортних контрактів та забезпечення споживачів України природним газом.

Враховуючи важливі завдання, поставлені перед галуззю, для подальшого розвитку та стабільної роботи нафтогазової галузі, збереження конкурентоспроможності нафтогазотранспортної системи, треба підтримати пропозиції компанії зі встановлення реальної суми податкових зобов'язань та врахувати їх у Державному бюджеті 2003 року, а саме: встановити ставку рентної плати за видобутий природний газ у розмірі не більш як 9 грн. за 1000 куб. метрів; зберегти діючий у 2002 році порядок застосування ПДВ на транзит природного газу і нафти; відрахування від плати за транзит природного газу визначити у сумі не більш як 500 млн. грн. на рік.

Іван ДІЯК, генеральний секретар Національної газової спілки України.