2007-08-28

101 мільйон гривень перераховано в державний бюджет України з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

Геологічна діяльність і питання раціонального надрокористування завжди знаходяться під пильною увагою засобів масової інформації як питання, що мають стратегічний характер для економічного розвитку держави. Об’єктивне та зважене інформування громадськості про роботу органів державної влади, відповідальних за діяльність геологічної галузі, невід’ємна і важлива складова кожного демократичного суспільства. Вважаючи взаємодію із ЗМІ та громадськістю одним із пріоритетів у своїй діяльності, Міністерство охорони навколишнього природного середовища України максимально широко та повно висвітлює всі важливі заходи у галузі надрокористування та геологорозвідки, в тому числі питання проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Підводячи попередні підсумки, можна констатувати, що за неповні вісім місяців 2007 року розмір отриманих від продажу спеціальних дозволів коштів вже склав 101 млн грн. Якщо порівнювати з минулим роком, то за весь 2006 рік було сплачено 118 млн грн. Враховуючи те, що завданням Мінприроди щодо наповнення державного бюджету за рахунок продажу спеціальних дозволів на 2007 рік встановлено план у  150 млн грн, можна прогнозувати його перевиконання.

В той же час, кожен із проведених аукціонів мав свої особливості. Так на аукціоні від 6 серпня були зняті з торгів два спеціальних дозволи на користування надрами - Ярилгатське і Чорноморське нафтогазове родовище. Рішення про зняття об‘єктів з аукціону викликано об'єктивною причиною - відсутністю претендентів. У даному контексті варто наголосити, що Мінприроди як центральний орган виконавчої влади з питань геологічного вивчення та раціонального використання надр, не уповноважене якимось чином корегувати та впливати на ринковий попит.

Організатор торгів, визначений Мінприроди на конкурсних умовах, ТОВ «Мультисервіс» вчинило всі передбачені законодавством дії для проведення аукціону, в тому числі і по позиціям, пов'язаним з Ярилгатським і Чорноморським родовищами. Залучення покупців не входить до компетенції оператора аукціонів ТОВ «Мультисервіс».

Мінприроди й надалі буде максимально широко та повно висвітлювати всі важливі заходи в сфері надрокористування та геологорозвідки.