Міжнародний науковий геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (ГЕОФОРУМ) є важливою подією в геологічній галузі України.

З 2014 року ГЕОФОРУМ об’єднує  ряд самостійних конференцій: «Актуальні проблеми геологічних досліджень, прогнозу, пошуку та оцінки родовищ корисних копалин», «Актуальні питання моніторингу і наукового супроводження надрокористування та геологічної експертизи», «Перспективи використання альтернативних і відновлюваних джерел енергії в Україні» та «Сучасні сейсмічні та інші геолого-геофізичні методи для пошуків родовищ нафти та газу в умовах складнопобудованих структур».

Під час проведення заходу розглядаються пріоритетні та перспективні питання співпраці між наукою, виробництвом, фінансовим сектором, системою освіти та державного управління в геологічний галузі. Щороку в роботі  Міжнародного  геологічного форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво беруть  участь фахівці, науковці та менеджмент установ і підприємств геологорозвідувальної галузі  як з України, так  і інших країн світу.

Усі тези доповідей ГЕОФОРУМу друкуються у Збірнику тез доповідей, що має усі атрибути наукового видання.

ГЕОФОРУМ-2020

ЗМІСТ
МАТЕРІАЛИ Сьомого Міжнародного геологічного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» (ГЕОФОРУМ-2020)

ГЕОФОРУМ-2019

ЗМІСТ
МАТЕРІАЛИ Шостого Міжнародного геологічного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» (ГЕОФОРУМ-2019)

ГЕОФОРУМ-2018

ЗМІСТ
МАТЕРІАЛИ П'ятого Міжнародного геологічного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» (ГЕОФОРУМ-2018)

ГЕОФОРУМ-2017

ЗМІСТ
МАТЕРІАЛИ Четвертого Міжнародного геологічного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» (ГЕОФОРУМ-2017)

ГЕОФОРУМ-2016

ЗМІСТ
МАТЕРІАЛИ Третього Міжнародного геологічного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» (ГЕОФОРУМ-2016)