2019-07-10

Вийшов друком черговий номер журналу «Мінеральні ресурси України»

Вийшов друком та опублікований на веб-сайтах "Мінеральні ресурси України" та  УкрДГРІ науковий журнал «Мінеральні ресурси України», № 2-2019.

Зміст матеріалів номеру:

  • В. М. Шестопалов, Г. Г. Лютий, І. В. Саніна [Сучасні підходи до гідрогеологічного районування України]{Modern approaches to hydrogeological zoning of Ukraine} 3-12
  • М. М. Зінчук [Особливості глинистих мінералів у давніх корах вивітрювання різних порід в алмазоносних регіонах]{Specific features of clay minerals in ancient crusts of weathering of various rocks in diamondiferous regions} 13-20 
  • В. П. Чепіль [Особливості проведення геологорозвідувальних робіт на сланцевий газ Вoлино-Поділля на регіональній стадії вивчення]{Features of conducting of geological exploration on shale gas in Volyno-Podillia at the regional stage of studying} 21-24
  •  Ад. А. Алієв, А. Я. Кабулова, Р. Р. Рахманов [Газогідрати, газові факели і покмарки в зонах розвитку мулового вулканізму Середземного, Чорного і Каспійського морів]{Gashydrates, gas seeps and pockmarks in the zones of development of mud volcanism Mediterranean, Black and Caspian seas} 25-33
  •  А. В. Балега, М. М. Курило [Особливості фінансування та організації геологічного вивчення вітчизняних залізорудних родовищ]{Domestic peculiarities of financing and organizing geological research of iron ores} 34-39
  •  Г. І. Рудько, Ф. М. Ісатаєва, В. С. Портнов [Геолого-економічна оцінка родовищ рудних корисних копалин на основі РК ООН 2009 (на прикладі Кусмуринського родовища міді в Республіці Казахстан)]{Geological and economic assessment of ore mineral deposits based on UN Framework Classification 2009 (on example of Kusmuryn copper field in the Republic of Kazakhstan)} 40-45
  •  В. Г. Гріньов, А. О. Хорольський, О. П. Каліущенко [Розроблення екологічних сценаріїв ефективного освоєння цінних родовищ корисних копалин]{Elaboration of environmental scenarios for the effective development of valuable mineral deposits} 46-50
  • [75 років ННІ “Інститут геології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка!]{75 years of the ESI “Institute of Geology”, Kyiv National Taras Shevchenko University}