2021-01-05

УкрІІЕПР досліджує властивості газогідратів

В Українському інституті інновацій та економіки природних ресурсів (УкрІІЕПР) запроваджено новий напрямок наукових досліджень – створення технологій пошуку та видобутку газу з донних покладів газогідратів.

За словами головного інженера УкрІІЕПР, кандидата технічних наук Олексія Зур’яна, нетрадиційні поклади природного газу в твердому гідратному стані доступні більшості країн світової спільноти. Газогідрати накопичені як в надрах Землі так й в акваторіях Світового океану, та мають практично необмежені ресурси природного газу. Це гігантський акумулятор природнього газу, що може як забезпечити людство енергетичним ресурсом на тисячоліття вперед, так і створити багато екологічних проблем.

З огляду на актуальність використання нетрадиційних ресурсів для України та наявність газогідратних покладів в Північно-Західній частині Чорного моря, дослідження газогідратів, їх пошук та розробка є важливою науково-технічною проблемою. 

Український інститут інновацій та економіки природних ресурсів з цього року розпочинає проведення досліджень, пов'язаних з розробкою програмно-апаратних та технологічних засобів обробки геофізичних матеріалів з метою пошуку як покладів, так й малих газогідратних проявів, розташованих під потужним шаром води. Крім того, УкрІІЕПР на базі отриманих патентів планує проведення досліджень з метою використанню нових, ефективних та екологічно безпечних методів видобутку газу з донних покладів газогідратів.

Довідка: Газогідрати – це сполуки води та газу, які є стійкими при низьких температурах та підвищеному тиску. Газові гідрати зовні нагадують спресований сніг, можуть горіти, легко розпадаються на воду і газ при підвищенні температури. Завдяки своїй клатратній структурі газовий гідрат об'ємом 1 м³ може містити до 160-180 м³ чистого газу. Найпоширенішими газогідратами є гідрати метану – сполуки води та метану, поклади яких в донних осадових породах морів та океанів є досить значними в різних частинах світу і які, в перспективі, можуть стати альтернативним джерелом природного газу.

Після успіху «сланцевих» технологій та їх комерціалізації на світовому ринку, фокус уваги зміщується на освоєння іншого, до цього часу «замороженого» для людства, джерела енергії.