2009-02-18

Україна. Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України...

У Х В А Л А
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про припинення конституційного провадження у справі
за конституційним поданням Президента України
щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Розпорядження Кабінету
Міністрів України "Про припинення Угоди
між Кабінетом Міністрів України та компанією
"Венко інтернешнл лімітед" про розподіл вуглеводнів,
які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки
надр континентального шельфу Чорного моря"

м. Київ                                                                                                           Справа N 1-1/2009
10 лютого 2009 року
N 6-уп/2009

Конституційний Суд України у складі суддів:

Стрижака Андрія Андрійовича - головуючого,
Бауліна Юрія Васильовича,
Бринцева Василя Дмитровича,
Вдовіченка Сергія Леонідовича,
Головіна Анатолія Сергійовича,
Джуня В'ячеслава Васильовича,
Дідківського Анатолія Олександровича,
Домбровського Івана Петровича,
Кампа Володимира Михайловича - доповідача,
Колоса Михайла Івановича,
Лилака Дмитра Дмитровича,
Маркуш Марії Андріївни,
Мачужак Ярослави Василівни,
Нікітіна Юрія Івановича,
Овчаренка В'ячеслава Андрійовича,
Стецюка Петра Богдановича,
Ткачука Павла Миколайовича,
Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на  пленарному  засіданні  питання  про  припинення конституційного провадження у справі  за  конституційним  поданням Президента України  ( n0020100-08 ) щодо відповідності Конституції України ( 254к/96-ВР ) (конституційності)  Розпорядження  Кабінету Міністрів  України  "Про  припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та  компанією  "Венко  інтернешнл  лімітед"  про  розподіл вуглеводнів,  які  видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря" від 21 травня 2008 року N 740-р ( 740-2008-р ) (Урядовий кур'єр, 2008 р., 29 травня).

Заслухавши суддю-доповідача    Кампа   В.М.   та   дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України

у с т а н о в и в:

1. Суб'єкт  права  на  конституційне  подання   -   Президент України -  звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати неконституційним Розпорядження Кабінету Міністрів  України "Про припинення Угоди між Кабінетом Міністрів України та компанією "Венко  інтернешнл  лімітед"   про   розподіл   вуглеводнів,   які видобуватимуться    у    межах    Прикерченської    ділянки   надр континентального шельфу Чорного моря"  від  21  травня  2008  року N 740-р ( 740-2008-р ) (далі - Розпорядження).

Розпорядженням (   740-2008-р   )   скасовано   Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про  підписання  Угоди  між  Кабінетом Міністрів  України  та  компанією  "Венко  інтернешнл лімітед" про розподіл вуглеводнів,  які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки  надр  континентального  шельфу Чорного моря" від 3 жовтня 2007 року N 828-р ( 828-2007-р ) та,  відповідно, припинено участь держави Україна в цій Угоді.

Президент України  вважає,  що  внаслідок прийняття Кабінетом Міністрів України  Розпорядження  (  740-2008-р  )  виникла  вкрай небезпечна   ситуація,   яка   ускладнює  освоєння  вуглеводневого потенціалу української частини  континентального  шельфу,  створює загрозу    енергетичній    безпеці   України,   суттєво   погіршує інвестиційний клімат,  негативно позначається на іміджі держави як надійного  і передбачуваного партнера та може призвести до значних фінансових  збитків  для  України.  Така  позиція  глави   держави підтверджується  рішеннями  Ради  національної  безпеки  і оборони України від 16  (  n0015525-08  )  та  від  30  травня  2008  року ( n0016525-08  ),  введеними  в дію указами Президента України від 20 травня 2008 року N 463 ( 463/2008 ),  від 4  червня  2008  року N 514 ( 514/2008 ).

Виходячи із   зазначеного   суб'єкт  права  на  конституційне подання просить Конституційний Суд України розглянути питання щодо відповідності  Розпорядження  ( 740-2008-р ) частині першій статті 17 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

2. Третя колегія суддів Конституційного Суду України  Ухвалою від  13  жовтня  2008  року  відкрила  конституційне провадження у справі, а  Конституційний  Суд  України  Ухвалою  від  28 жовтня 2008 року  N 53-уп/2008 визнав за доцільне провести розгляд справи на пленарному  засіданні  Конституційного  Суду  України  у  формі письмового слухання.

3. Конституційний   Суд   України,   розглядаючи  порушене  у конституційному  поданні  (  n0020100-08  )  питання,  виходить  з такого.

За Законом   України   "Про   Конституційний   Суд   України" ( 422/96-ВР   )  у  конституційному  поданні  повинне  зазначатися правове обґрунтування тверджень щодо неконституційності  правового акта  або окремих його положень (пункт 4 частини другої статті 39) ( 422/96-ВР ).

На думку суб'єкта  права  на  конституційне  подання,  видане Кабінетом  Міністрів  України  Розпорядження  (  740-2008-р  )  не відповідає частині   першій   статті   17   Конституції    України ( 254к/96-ВР  ),  згідно  з  якою забезпечення економічної безпеки держави є  однією  з її  найважливіших  функцій,  справою  всього Українського    народу.    Проте,    крім   цитування   зазначеної конституційної    норми,    обґрунтування    невідповідності    їй Розпорядження (   740-2008-р   )   в    конституційному    поданні ( n0020100-08  )  не  наведено,  що  є  підставою  для  припинення конституційного провадження у цій справі відповідно  до  пункту  2 статті 45   Закону   України   "Про  Конституційний  Суд  України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного  подання  вимогам, передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ),  Законом України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).

Враховуючи викладене  та  керуючись  статтями 147,  150,  153 Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 39, 45, 51, 52 Закону України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ), параграфом 51  Регламенту  Конституційного  Суду  України  (  v001z710-97  ), Конституційний Суд України

у х в а л и в:

1. Припинити   конституційне   провадження   у   справі    за конституційним  поданням  Президента  України ( n0020100-08 ) щодо відповідності    Конституції    України     (     254к/96-ВР     ) (конституційності)  Розпорядження  Кабінету Міністрів України "Про припинення Угоди між  Кабінетом  Міністрів  України  та  компанією "Венко   інтернешнл   лімітед"   про   розподіл  вуглеводнів,  які видобуватимуться   у    межах    Прикерченської    ділянки    надр континентального шельфу  Чорного  моря"  від  21  травня 2008 року N 740-р ( 740-2008-р ) згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про  Конституційний  Суд України" ( 422/96-ВР ) - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Конституцією України ( 254к/96-ВР ),  Законом України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ).

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною. 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

{Текст взято з сайту Конституційного Суду України}

Верховна Рада України