2010-11-22

Україна. Результати виконання держзамовлення з приросту запасів корисних копалин за 9 місяців 2010 року

На підсумковій колегії Держгеолслужби за результатами геологорозвідувальних робіт за період трьох кварталів поточного року галузеві підприємства звітували про обсяги виконаних робіт.

Згідно з оприлюдненою інформацією, фінансування геологорозвідувальних робіт було сконцентровано на пріоритетних напрямках. У цьому зв`язку за окремими видами корисних копалин заплановані річні показники з приростів запасів вдалося не лише виконати, а й перевиконати. Водночас за такими напрямками геологорозвідувальних робіт, як пошуки бурштину, вапняку, фосфоритів, вторинних каолінів тощо прирости запасів та ресурсів корисних копалин взагалі не проводилися.

Отже, за звітний період виконано 1188,1 пог. км сейсморозвідувальних профілів, у тому числі за кошти державного бюджету – 683,9 пог. км проти 1196,48 пог. км в 2009 році. Відтак підготовлено та передано замовникам шість паспортів, у т.ч. на З нафтогазоперспективні об`єкти площею 45,5 кв. км з ресурсами 21,4 од.ум. палива категорії СЗ в ДДЗ, Карпатському регіоні та на Прикерченському шельфі Чорного моря.

За 9 місяців 2010 року пробурено та передано водоспоживачам 15 артезіанських свердловин загальним дебітом 3940 куб. м на добу. На 17 свердловинах бурові роботи перебувають на стадії завершення.

Приріст запасів підземних питних вод за період трьох кварталів поточного року склав 2513 тис. куб. м на рік, що становить 167 % відповідно до плану 9 місяців.

Крім того, підраховано запаси молібдену категорії С2 в кількості 10,66 тис. т металу (106,6 % від плану) при вмісті молібдену в руді 0,031 %.

Виконано оперативний підрахунок приросту запасів двоокису титану на Паромівському розсипному родовищі ільменіту в кількості 1,19 ум.од. за категорією СІ (133 % відповідно до плану).
Практично завершено розвідувальне буріння на Апрельському родовищі урану й здійснено оперативний підрахунок запасів корисної копалини. План приросту запасів урану в 2010 році виконано на 120,7 %.

Завершено пошуково-оцінювальні роботи на тальк-магнезити в межах Сухохутірської ділянки (Дніпропетровська область) з отриманням приросту запасів у кількості 4,2 млн т. Загальні запаси тальк-магнезитових руд склали 75,7 млн т. Об'єкт готовий до інвестування.

У межах Осипенківської перспективної площі отримано приріст запасів ставроліту за категорією С2 у кількості 2,19 млн т (109 % відповідно до плану).

За іншими напрямками геологорозвідувальних робіт отримано наступні результати: геологічне довивчення масштабу 1:200 000 виконано на площі 9990 кв. км (67,8 % відповідно до плану 9 місяців), підготовка геофізичних основ під ГДП-200 і ГДП-50 – на площі 1900 кв. км (79,2 %), гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200 000 – на площі 2500 кв. км (51 %), геолого-прогнозне картування масштабу 1:200 000 – на площі 800 кв. км (61,5 %), геологічна зйомка на шельфі масштабу 1: 200 000 – на площі 1000 кв. км (100 %). Видано 4 комплекти Держгеолкарти-200 (ПДРГП «Північгеологія» і УкрДГРІ).

Державна геологічна служба України