2008-01-22

Україна. Профільний комітет ВР підтримує проект закону про аудит з промислової безпеки і охорони праці

Законопроектом (реєстр №0873) передбачається законодавче врегулювання правових та організаційних засад здійснення аудиту з промислової безпеки і охорони праці як системи заходів, спрямованих на встановлення відповідності діяльності суб'єктів господарювання вимогам законодавства у цій сфері.

Він має на меті підвищення загального рівня безпеки виробництва при провадженні діяльності всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, організаційно-правової форми та видів діяльності, а також адаптацію національного законодавства в галузі охорони праці та техногенної безпеки до законодавства Європейського Союзу.

При розгляді документа було внесено ряд зауважень та пропозицій, зокрема, у назві закону та по всьому тексту законопроекту слова "промислової" замінити терміном "техногенної". Також перед словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці" у відповідному відмінку добавити слова "Державною інспекцією з питань цивільного захисту та техногенної безпеки", оскільки, вважають народні депутати, питання техногенної безпеки є визначальним у більшості ситуацій.

Слід передбачити, що перелік питань кваліфікаційного іспиту для аудиторів з питань техногенної безпеки й охорони праці затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці і Державною інспекцією з питань цивільного захисту та техногенної безпеки. Перегляд переліку кваліфікаційних питань здійснюється в міру потреби, але не рідше одного разу на два роки.

Дане рішення народних депутатів направлено до Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва з пропозицією врахувати висловлені зауваження й пропозиції у проекті закону про аудит з промислової безпеки і охорони праці, який готується до розгляду в другому читанні, повідомляє Інформаційне управління Верховної Ради України.

Продуктивний горизонт