2007-05-10

Угоди про розподіл продукції дозволять залучити для розробки надр

З ким у вас розмовляти зарубіжним інвесторам? В які ваші двері їм стукати? Які функції та повноваження вашої комісії із врегулювання стосунків між Україною і інвесторами? Вона галузева, координаційна? Хто її формує? Кому вона підпорядкована? Який і хто здійснює нагляд з боку держави за освоєнням ваших природних надр?

Ці запитання звучали на семінарі "Реформування законодавства України про угоди про розподіл продукції", який провів Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Йшлося, зокрема, про внесення змін до Митного кодексу і чинного Закону України "Про угоди про розподіл продукції".

Тож один із запрошених зарубіжних експертів - представник проекту USІAD "Консалтингова підтримка уряду України щодо угод про розподіл продукції" - Вільям Робб наведеними й іншими своїми запитаннями буквально засипав учасників семінару. Водночас промовець наголошував на відсутності в Україні чіткої визначеності й порядку в залученні інвестицій для видобутку українських корисних копалин, визначенні права власності на них, в сплаті інвесторами податків та інших обов'язкових платежів, розподілі отриманого прибутку тощо.

Окремого поглибленого розгляду потребує питання надання інвесторам земельних ділянок для надрокористування на умовах угод про розподіл продукції, - зауважував у своєму виступі заступник голови комітету Юрій Артеменко. Він запропонував, щоб такий перелік ділянок затверджувала Верховна Рада - як додаток до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" з попереднім узгодженням цього переліку з органами місцевого самоврядування залежно від виду та місця розташування корисних копалин та наступним опублікуванням його в офіційних друкованих виданнях України та іноземних засобах масової інформації.

У свою чергу, зарубіжні експерти наполегливо доводили необхідність надання інвесторам земельних ділянок, де виявлено корисні копалини, у постійне користування. Вони також відстоювали надання інвесторам права переуступки користування надрами тощо.

Чимало зауважень і побажань висловили присутні на семінарі представники Податкової адміністрації, Митної служби, Держкомзему, Центру енергетичного та ядерного права Інституту держави та права ім. В. М. Корецького НАН України.

Головна мета запропонованих змін, зазначалося на семінарі, - забезпечення сприятливого клімату для залучення інвестицій у видобуток корисних копалин, передусім нафти та газу, на весь період впровадження проектів згідно з угодами про розподіл продукції. Ці зміни, на думку учасників семінару, матимуть важливе значення для національної економіки й захисту інтересів інвесторів з урахуванням міжнародної практики.

Семінар довів необхідність і користь такого відкритого й широкого обговорення основних положень проекту змін до Закону України "Про угоди про розподіл продукції".