2013-10-31

Профільний комітет рекомендує парламенту прийняти у другому читанні та в цілому проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу

Законопроект (реєстр.№3295-1) прийнято Верховною Радою 10 жовтня за основу у першому читанні.

Комітетом законопроект підготовлено до другого читання.

Метою законопроекту є законодавче унормування забезпечення інтересів територіальних громад, на території яких знаходяться надра, що передаються у користування за угодою про розподіл продукції.

У підтриманих пропозиціях враховані зауваження Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України до зазначеного проекту.

За результатами розгляду пропозицій у доопрацьованому до другого читання законопроекті пропонується встановити таке:

- кошти від використання (реалізації) державної частини виробленої продукції розподіляються у такій пропорції: 90% - до державного бюджету, 10% - до місцевих бюджетів (крім коштів щодо продукції, виробленої в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, що зараховуються до загального фонду державного бюджету у повному обсязі);

- 10% відповідних коштів, що спрямовуються до місцевих бюджетів, зараховуються до бюджету розвитку та розподіляються між місцевими бюджетами адміністративно-територіальних одиниць, на території яких знаходиться відповідна ділянка надр, у такому співвідношенні: до бюджету Автономної Республіки Крим або обласного бюджету - 5%, районного бюджету - 3,5%, сільського, селищного або міського бюджету - 1,5%. При цьому, якщо ділянка надр розташована на території декількох адміністративно-територіальних одиниць, кошти між відповідними місцевими бюджетами розподіляються в межах встановленого співвідношення у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

- набрання чинності основних положень закону з 1 січня 2014 року.

За наслідками розгляду Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти проект закону у другому читанні та в цілому як закон згідно із остаточною редакцією законопроекту, запропонованою Комітетом у відповідній порівняльній таблиці до другого читання.

 Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України