2020-03-23

Про внесення змін до Річного плану здійснення заходів державного нагляду

НАКАЗ
« 18 » березня 2020 р. Київ № 102

Про внесення змін до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю)
Державною службою геології та надр України на 2020 рік

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 № 913 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр», у зв’язку із тимчасовою до 31 травня 2020 року забороною проведення органами держаного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр України на 2020 рік (далі – Річний план), затвердженого наказом Державної служби геології та надр України від 26.11.2019 № 437, виключивши з Річного плану заходи згідно з Переліком, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова             Роман Опімах